„Rada Pardubického kraje doporučuje krajskému zastupitelstvu tuto dotaci schválit,“ řekl Petr Šilar, krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. „Projednávali jsme také rozdělení obcím a svazku obcí na projektové dokumentace i na výstavbu či obnovu vodovodů a kanalizací. Většinu našich rozhodnutí však musí podle zákona potvrdit ještě zastupitelstvo,“ konstatoval Petr Šilar.