O co v projektu jde?
Územní plán Lázní Bohdanče počítá s plochou pro těžbu štěrkopísku. Původní plochu o rozloze 15 hektarů nahradil v roce 2013 plán na areál o velikosti 35 hektarů, který by se využil pro těžbu i rekreační účely.
Těžba štěrkopísku by měla trvat dvacet let. Rekreace u nové vodní plochy by měla být zahájena po prvních pěti letech těžby. Plně funkční bude rekreační areál po zhruba 15 letech, kdy by se na místě mělo nacházet sportoviště, kemp a venkovní kulturní zázemí.

Vytěžená surovina by měla být dopravována především přes Lázně Bohdaneč a částečně i přes Živanice. Frekvence přepravy suroviny přes město nepřesáhne zhruba jedno vozidlo za dvacet minut, což by prý znamenalo celkový přírůstek dopravy o pouhé jedno procento.
Záměry těžby a rekreace byly podrobeny hodnocení vlivu na životní prostředí.

Schválení zadání změny územního plánu zatím není souhlasem s těžbou. Konečný souhlas musí vyjádřit zastupitelstvo Lázní Bohdanče až schválením změny územního plánu.Pořádný šok zažili někteří obyvatelé Černé u Bohdanče poté, co otevřeli svoji poštovní schránku. Čekalo tam na ně totiž speciální vydání zpravodaje Lázní Bohdanče. V něm se pak měli možnost dočíst, že jen pár desítek metrů od jejich domů se počítá s těžbou štěrkopísku. To, že by tam společně s průmyslovým objektem měla vzniknout i rekreační zóna, je jim pouze malou útěchou.

„Musím přiznat, že jsem tím velmi zaskočen. Přistěhoval jsem se před tři čtvrtě rokem. Předtím jsem se u různých lidí i na úřadech informoval o tom, co se tady chystá. Nikdo mě na nic neupozornil," sdělil Deníku Jan Horňák, který je majitelem nemovitosti v blízkosti pozemku, kde se má těžit. „Místo, aby se u nás stavěla dětská hřiště, budují se nesmyslné stavby," dodal.

Sníží se kvalita života i cena domů

Doposud se jako o jediném problému vzniku těžebního areálu mluvilo o dopravě. Nákladní vozy ale frekvenci dopravy v lázeňském městě příliš nezvýší. Vliv na obyvatele Černé u Bohdanče může být podstatně větší. Dokonce i studie hodnocení záměru na životní prostředí připouští, že existuje riziko podmáčení soukromých pozemků nové zástavby v Černé u Bohdanče.
„Tímto záměrem logicky dojde ke snížení prodejnosti pozemků a rozvoje obce a ke snížení kvality života místních obyvatel.  Zatím není území Nová Černá zalidněno, ale je určeno územním plánem Černé u Bohdanče  pro zástavbu rodinných domů. A s tím musí studie počítat," uvedla starostka Černé u Bohdanče Lucie Panchártková.

Obyvatelé této obce se cítí poškozeni tím, že s nimi o záměru vybudovat kousek za jejich ploty těžební areál nikdo nejednal. Podle starostky Lázní Bohdanče Květoslavy Jeníčkové ale byli zástupci obcí o celém projektu informováni již před rokem, a také už v řízení uplatňovali své námitky.

„Chceme dobré sousedské vztahy"

„Stojíme o dobré sousedské vztahy s okolními obcemi. Chápu obavy obyvatel dotčených obcí, ale příslušné úřady jistě budou ochraňovat jejich zájmy a přihlédnou k případným námitkám. Musím také upozornit, že zatím to jsou jen koncepční materiály, které neřeší detaily. Jsme teď ve fázi, kdy na úrovni územního plánování zjišťujeme, za jakých podmínek by bylo možné záměr těžby štěrkopísku a současného rekreačního využití  v dané lokalitě uskutečnit," vysvětlila Květoslava Jeníčková.
Celý projekt bohdanečské radnice už má za sebou hodnocení vlivu na životní prostředí. Další zkoumání ho ještě čekají. „Relevantní připomínky obce budou zohledněny při zpracování dokumentace. Hluková studie bude dopracována podle požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví, část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví pak bude zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti v této oblasti," konstatoval vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Josef Hejduk.

Obyvatelé okolních obcí se ale obávají, že moc času na zabránění záměru vybudovat vedle Lázní Bohdanče pískovnu nemají. Proto se hromadně chystají navštívit zasedání bohdanečského zastupitelstva. To je naplánováno na čtvrtek 20. března od 17.30 v aule základní školy a zastupitelé by tam měli schvalovat zadání změny územního plánu.

Očekává se boj o každý hlas, protože ani bohdanečští zastupitelé nejsou v otázce těžby štěrkopísku jednotní. Projekt má i své odpůrce.
„Já jsem každopádně proti tomuto projektu. Za největší problém považuji, že jsem se zatím nikde nedočetl, kdo a s jakými zárukami vybuduje a bude provozovat plánovaný rekreační areál. Problémem je podle mého názoru také doprava. Musím zdůraznit, že jsem se zatím nesetkal s jediným občanem města, který by s těžbou štěrkopísku souhlasil," nechal se slyšet bohdanečský zastupitel za ODS Josef Štěpanovský.

Jaké jsou nejčastější argumenty proti a co na ně odpovídají příznivci projektu?
Jednou z věcí, kterou se mohli obyvatelé Bohdanče i okolních obcí dočíst ve speciálním vydání radničního zpravodaje, byly i nejčastější argumenty proti projektu s komentářem vedení města.

Rekreační areál se neuživí, zkrachuje, protože je v okolí velká konkurence písníků.
- I to se může stát. Areál je však koncipován jako protiklad „divokých" obřích písníků v okolí, neboť na relativně malé ploše nabídne atraktivní přírodní prostředí, kvalitní, dopravně dostupné a komplexní služby.

Nikdo nedonutí „těžaře", aby rekultivovali veřejnou infrastrukturu v souladu se stanovenými podmínkami.
- Pokud veřejná správa rezignuje na své role a pravomoci, bude to tak. V opačném případě existují nástroje k prosazení veřejných zájmů.

Lidé z okolí se přijedou vykoupat, ale do Lázní Bohdanče už nedorazí.
- Budou pravděpodobně různé kategorie návštěvníků areálu. Jistě i ti, kteří se přijedou vykoupat a odjedou, aniž by se zastavili ve městě. Ale protože rekreační areál zapadne do fungujícího komplexu nabídky pro cestovní ruch, dá se předpokládat, že koupání s občerstvením se stane součástí déletrvající návštěvy města a jeho okolí.

Město je dopravně zatížené a přeprava písku dopravní zátěž ještě zvýší.
- Přírůstek dopravy bude minimální a prakticky ve frekvenci ostatní dopravy nezaznamenatelný. Přírůstek dopravy v souvislosti s těžbou životní prostředí města nezlepší, ale ani nezhorší, rozhodně ne nad rámec hygienických limitů.

Zeptali jsme se: Jak to vidí obyvatelé Černé u Bohdanče?

Jan Horňák, majitel nemovitosti v blízkosti pole:
„Pochopitelně se mi nelíbí, že se mi dvacet metrů od baráku bude dvacet let těžit štěrkopísek. Budou tu jezdit těžké nákladní vozy, bude tu hlučná třídička štěrku. Za skandální považuji fakt, že se o tomto záměru nikde příliš nemluvilo. Mám ten pocit, že se to drželo pod pokličkou. Celý záměr měl být rychle schválen  a ještě rychleji zrealizován. Bohdanečské zastupitelstvo argumentuje tím, že těžba štěrkopísku přinese městu rekreační zónu. To je ale běh na dlouhou trať.  Je jasné, že se nám zhorší kvalita života, kvalita bydlení. Reálně také spadnou ceny již zasíťovaných pozemků, které jsou nedaleko. Přitom jediným prodejním atributem, na co tady lidi nalákat, je klid…"

Richard Stejskal, majitel nemovitosti v blízkosti pole:
„Určitě nechci bydlet s rodinou vedle průmyslového zařízení. Odstěhovali jsme se sem,  abychom byli v přírodě. Koukáme do pole, na les, na srnky.  A oni nám tady před okny v podstatě vybudují fabriku. Ta nám tady bude dvacet let dělat kravál, vyrábět prach a zákonitě také znehodnotí cenu nemovitosti. Bohdanečská radnice, která chce hlasovat o změně územního plánu, všechno zaštiťuje, tím, že za lesem vznikne rekreační areál. Tam, kde se těží,  se ale přece nesmí koupat. Druhá věc je ta, že plánují postavit rekreační areál na pozemcích, které patří  Zemědělskému družstvu Živanice. Všechno je jenom záminka.  Překvapuje mě, že radnice takto hazarduje se statutem lázeňského města. Budeme dělat všechno proto, aby se záměr několika jedinců nezdařilo realizovat."

Jiří Müller, majitel nemovitosti, která sousedí s vodní plochou Malá Černá:
„Rozhodně s tím nemůžeme souhlasit. Máme dva metry od pozemku rybník, takže stačí, když se zvedne hladina vody. Škoda vznikne na mém majetku a o tom jedná někdo za mě? To je nehoráznost! Nelíbí se mi, že mi to někdo suše oznamuje prostřednictvím oběžníku. Dále mi vadí, že mi bude do jídla létat prach a písek. O stálém hluku ani nemluvě. Ve zpravodaji se řeší jen problémy Bohdanče. O Černé ani slovo. Proč o tom rozhoduje pouze radnice v Lázních Bohdanči, když jde o pozemky v sousedství pozemků Černé u Bohdanče? Rozhodují od stolu. O nás bez nás. Oni tady nežijí, nežijí tu jejich děti. Místo, abychom děti drželi od počítačů a tabletů, tak tady budou mít rizikovou těžbu štěrkopísku. To abychom se je báli pouštět ven.  Paradoxně se tak děje v době, kdy naše ulice prožívá dětský boom. Děti se rodí jako na běžícím pásu. Sami máme dvouletou dcerku a nyní je manželka v pokročilém stádiu těhotenství. Na domech mají lidé vysoké hypotéky. Splácejí horentní sumy a jedinou odměnou jim je bydlení v přírodě."

„Pro rekreaci je to nevhodná plocha," domnívá se starostka obce Živanice

Se záměrem společnosti DITON zahájit těžbu štěrkopísku na lokalitě Čertoříšský u Lázní Bohdanče nesouhlasí ani obec Živanice. Mají tu k tomu hned několik důvodů. „Těžba způsobí nevratnou devastaci zemědělského půdního fondu. Navíc dopravní vytíženost v této lokalitě neumožňuje další nárůst dopravy. Zpracovaná dokumentace také velmi vágně řeší vliv záměru na ovzduší, zejména pak prašnost," uvedla starostka Živanic Věra Rálišová. V Živanicích zpochybňují rovněž smysluplnost umístění rekreačního areálu. „Je to podle nás pro rekreační účely naprosto nevhodná plocha. Vždyť by byl rekreační objekt umístěn vedle zemědělského areálu a v blízkosti frekventované silnice. Domníváme se, že výstavba rekreačního areálu nikdy realizována nebude, neboť v současných ekonomických podmínkách je provoz areálu o navrhované kapacitě ekonomicky nerentabilní," konstatovala Věra Rálišová. Zastupitelům Živanic se nelíbí ani to, jakým způsobem je zpracována projektová dokumentace. Své nesouhlasné stanovisko již zaslali na krajský úřad. „Závěry dokumentace vycházejí z mylných nebo zkreslených předpokladů a bez bližší znalosti dané lokality. Autoři dokumentace bagatelizují nebo zamlčují zjištěné závažné vlivy záměru na životní prostředí," dodala starostka obce Živanice.