Celní úřad pro Pardubický kraj zpětně prověřuje stovky případů dovozu vozidel ze Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Celníci kontrolují auta osobní, nákladní i motocykly. „U vozidel dovezených z těchto zemí a zapsaných do registru silničních vozidel v České republice za poslední tři roky celníci kontrolují, zda byly řádně vycleny a bylo z nich uhrazeno clo, případně DPH," vysvětlila Ludmila Říhová Zezulová, tisková mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj.

Občané a firmy musí odboru dopravy provádějícímu zápis do registru silničních vozidel a schvalujícímu technickou způsobilost vozidel k provozu na pozemních komunikacích v ČR předložit spolu s příslušnými doklady, také doklad o celním odbavení vozidla zakoupeného mimo EU. 

close Celní úřad pro Pardubický kraj zpětně prověřuje stovky případů dovozu vozidel ze Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu. info Zdroj: Celní úřad pro Pardubický kraj zoom_in Celní úřad pro Pardubický kraj zpětně prověřuje stovky případů dovozu vozidel ze Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu.

Výjimku umožňuje zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.), kde je zakotveno, že: „Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko a Island) a Švýcarské konfederace.“ Vzhledem k tomuto ustanovení nevyžadují odbory dopravy při přihlášení vozidla z uvedených zemí doklad o celním odbavení. Tímto zjednodušením pro přihlašování vozidla do registru však mohou občané nabýt dojmu, že auta dovezená ze Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska či Islandu proclít nemusí.

„Připomínáme povinnost celně odbavit všechna vozidla zakoupená v zemích mimo EU, předejdete tak zpětně doměřenému clu, penále a pokutě," upozornila za celníky Ludmila Říhová Zezulová. Informace vám poskytnou na jakémkoliv celním úřadě.