Krajské město na východě Čech totiž brzy dokončí rekonstrukci významného Památníku Zámeček, kde bylo popraveno téměř 200 lidí, včetně obyvatel vypálených Ležáků. Pod patronát Památníku Lidice, který spravuje i Ležáky, ho ale nakonec nepředá, raději vytvoří další městskou příspěvkovou organizaci, která fungování významné kulturní památky zajistí. „Trojúhelník Ležáky – Lidice – Pardubice mi dával obrovský smysl. Viděl jsem v tom obrovskou příležitost a viděl to také tehdejší ministr a vedení Památníku Lidic. Všichni jste viděli, co se dělo. Vyměnil se ministr, vyměnil se šéf památníku. I legionáři jsou radši, že to bude provozovat město, protože nás vnímají jako větší jistotu a stabilnějšího partnera,“ vysvětlil náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký s tím, že vnímá politické tlaky okolo Lidic a nepřeje si, aby došlo k politizování těchto institucí v Pardubicích.

Právě s Československou obcí legionářskou chce vedení města úzce spolupracovat a zajistit propojení Zámečku s nedalekou Larischovou vilou. Popraviště a vilu, v níž za druhé světové války sídlil prapor záložního policejního pluku Böhmen, by mohla propojit stezka vedoucí přes pozemky společnosti Foxconn.

Příspěvková organizace, která bude zámeček spravovat, si vyžádá ročně čtyři miliony korun na svůj provoz. „Prověřovali jsme i další varianty, jednali jsme i s řediteli jiných příspěvkových organizací v rámci města, ale převážilo to, že národní kulturní památka si zaslouží svoji vlastní organizaci, která bude navíc čitelnější pro dotační příležitosti,“ dodal Rychtecký. Práce na modernizaci Památníku Zámeček odstartovaly v dubnu letošního roku. V současné době je dokončena hrubá stavba monolitických konstrukcí na objektu budoucí expozice, pokračují práce na dokončení vstupní rampy a dále budou probíhat práce specializovaných profesí ve vnitřní části objektu. V jarních měsících budou provedeny všechny venkovní části modernizovaného Památníku Zámeček, včetně nově navržených terénních a sadových úprav. Obnova místa, kde bylo zavražděno téměř 200 českých vlastenců, by přitom měla být dokončena v polovině příštího roku. Celkové náklady spojené s opravou objektu, který je připomínkou tragických událostí z dob nacistické okupace, přitom dosahují výše zhruba 40 milionů korun, přičemž přes 21 milionů korun pokryje dotace.