„Prezentaci záměru Českých drah jsme samozřejmě přivítali, protože jen moderní, kvalitní a čisté vlaky mohou přitáhnout na železnici novou klientelu. Musíme teď tento záměr důkladně prodiskutovat a pomoci připravit projekt tak, aby měl šanci na úspěch,“ řekl po setkání snáměstkem ředitele Českých drah Jiřím Kolářem a jeho kolegy náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Ivo Toman.
Kromě této prezentace projednával dopravní výbor zastupitelstva také aktuální informace zoblasti dopravy. Tématem diskuze byla např. příprava integrovaného dopravního systému (IDS) Pardubického kraje, jehož prvním krokem je snaha „naučit“ jednotlivé odbavovací systémy různých dopravců spolu komunikovat. Poté přijde na řadu tzv. linkotvorba. První etapa IDS by měla být spuštěna už na podzim letošního roku. Mluvilo se také o zahájení stavby křižovatky a přivaděče na dálnici D11 vOpatovicích nad Labem i o projektu dosplavnění Labe do Pardubic. Dopravní výbor také projednával provozní plán Správy a údržby silnic Pardubického kraje na rok 2007. Ředitel této příspěvkové organizace kraje Miroslav Němec členy výboru informoval o rozpočtu organizace a o prioritách, které správa má.

 

„Centralizace organizace má své přínosy, a proto jsme se rozhodli na této struktuře nic neměnit. Naším cílem je nyní vyhrát tendr na údržbu státních silnic I. třídy a jako jedna organizace vkraji jistě máme větší šanci. Vítězství by pro nás znamenalo přínos cca 70 mil. Kč ročně do rozpočtu organizace,“ řekl Němec. Zajímavostí jistě také je to, že veškerá technika SÚS Pk je již vybavena přístroji GPS a že je také využíváno téměř 20 hlásičů náledí.