Město Pardubice vlastní 463 hektary příměstských lesů. Vloniz nich vytěžilo dva tisíce kubíků dřeva, jejich prodejem vydělalo tři miliony korun.

Loňský rok byl převážně ve znamení výchovných zásahů do porostů, ale také jejich obnovy po těžbě v roce předchozím. V městských lesích bylo v roce 2016 vysázeno 37 700 nových stromků.

USCHLÉ BOROVICE A SMRKY S LÝKOŽROUTEM

„Těžba dřeva byla v loňském roce prováděna v přestárlých porostech u Staročernska a Černé za Bory. Jinak byla ale zaměřena na takzvanou nahodilou těžbu, tedy zdravotní výběr, při němž byly odstraňovány zejména borovice uschlé vlivem velkého sucha v minulých letech a, převážně v Nemošickém lese, smrky napadené lýkožroutem," konstatoval Jiří Rozinek, náměstek primátora Pardubic zodpovědný za životní prostřední.

„Celkem bylo z městských lesů loni vytěženo více než dva tisíce kubíků dřeva, jehož prodej vynesl téměř tři miliony korun," dodal náměstek Rozinek.

Během loňského roku pokračovaly práce na zvyšování rekreačního potenciálu lesů v okolí krajského města. Ve Studáneckém a Svítkovském lese byl odstraněn podrost podél hlavních vyšlapaných cest, opravena byla asfaltová lesní cesta z Dubiny do Spojila a ve Studáneckém lese začala též úprava vyšlapaných cestiček, které dostanou mlatový povrch.

V roce 2017 musí lesní hospodáři zalesnit zhruba 4,3 hektaru holin, vzniklých těžbou v loňském roce. V oblasti těžby se letos správci lesů přednostně zaměří na lokality, na něž se právě kvůli odstraňování poškozených porostů vloni nedostalo. Těžit se tak bude u Staročernska, Černé za Bory a za Doubravicemi.

MÝTINY PRÝ CO NEJRYCHLEJI OSÁZÍ

Z celkové plochy zhruba 5,1 hektaru by mělo být vytěženo na 1350 metrů krychlových dřeva. Mýtiny, které po těžbě přestárlých porostů zůstanou, budou prý v následujícím roce co nejrychleji osázeny a ochráněny před nepříznivými vlivy prostředí budováním oplocenek.