Základ jména tvoří nejspíš latinské slovo servare – uchovávat. Druhý „ledový světec“ Servác pocházel z Arménie a žil ve 4. století. Asi v roce 340 se stal biskupem v belgickém Tongernu.

Patřil k nejtvrdším odpůrcům arianismu. Zemřel 13. května v roce 384 v nizo〜zemském Maastrichtu na zimnici. Je mimo jiné patronem Maastrichtu, Goslaru, Quedlinburgu a wormského biskupství. Jako svého ochránce ho berou navíc ještě zámečníci a stolaři.

Lidé se k němu modlí, když je sužuje revmatismus, bolesti nohou a horečka. Také je vzýván, aby ochránil před škodami od mrazu.