Studentská soutěž Univerzity Pardubice už zná své vítěze. Organizátoři druhého ročníku soutěže nazvané Byznys Trefa ocenili celkem deset nejlepších přihlášených podnikatelských záměrů studentů Univerzity Pardubice.

Dvaatřicet návrhů, velmi těžký výběr

„V září minulého roku vyhlásila Univerzita Pardubice pro své podnikavé studenty soutěž o nejlepší záměry. Cíl byl jednoduchý – podpořit v mladých lidech podnikatelské ambice," vysvětlila mluvčí pardubické univerzity Valerie Wágnerová.
Počet odevzdaných projektů a jejich kvalita potvrzují, že se záměr povedl.

Studenti připravili a podali celkem dvacet tři podnikatelských návrhů. Odborní hodnotitelé tak měli velmi nelehký úkol. Vybrat z velmi různorodých a nápaditých prací deset nejlepších.

Weboví aplikace 
i nové analgetikum

„Studenti zpracovali své nápady do detailních podnikatelských záměrů a věřím, že řada z nich má šanci pro realizaci a přežití i v reálném podnikatelském prostředí. Zájem studentů o soutěž nás těší a potvrzuje i fakt, že až třetina našich studentů se chce po ukončení studia věnovat podnikání. I tato soutěž tak může být pro ně dobrou přípravou pro vstup do konkurenčního podnikatelského prostředí," myslí si rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig.

Letos byly do soutěže přihlášeny například návrhy webových a mobilních aplikací, platforem a portálů, dále třeba projekt na komunikátor pro handicapované nebo návrh na výrobu nového netoxického analgetika, inteligentního zdravotního lůžka či záměr nových technik na zlepšení kvality odpadních vod.

„Každý student, který podal do soutěže přihlášku, dostal cennou zpětnou vazbu ve formě komentáře silných a slabých stránek projektu ze strany zkušených členů poroty," uvedla Valerie Wágnerová.

Na první příčce znovu ANNA

Kromě finanční odměny pak na nejlepší přihlášené záměry a čekaly velmi zajímavé ceny. Mezi nimi například chytrý telefon, vyhlídkový let či tříměsíční firemní stáže.
V loňském roce získal první místo projekt, který umožnil vývoj softwaru, co pomáhá dětem při léčbě tupozrakosti. I letos tento projekt bodoval, a to ve své vylepšené formě.
Autor projektu ANNA 2 Lumír Gago (na snímku) se tak i letos mohl radovat z první příčky.

Nejlepší projekty Byznys Trefy
1. místo – Lumír Gago (FEI)
„Komplexní systém pro rehabilitaci očních vad"
Komercializace řešení pro rehabilitaci očních vad. Vývoj zařízení pro léčbu tupozrakosti – ANNA 1, které je používáno v nemocnici v Pardubicích. Zařízení bylo rozšířeno, aby bylo schopné pomáhat i v léčbě šilhavosti oka, binokulární spolupráci a binokulární – ANNA 2.

2. místo – Martina Vrbová, Erika Roušarová (FCHT)
„Nové netoxické analgetikum"
Mezi nejužívanější léky proti bolesti a horečce patří paracetamol. Překročení denní doporučené dávky může vést k selhání jater nebo ledvin. Záměrem projektu je komercializovat nový léčivý přípravek na bázi paracetamolu, který je bezpečný pro organismus.

3. místo – Vojtěch Dlouhý (FES)
„Impulse.upce.cz"
Studentská platforma bude umožňovat studentům Univerzity Pardubice získávat odborné zahraniční zkušenosti bez rozdílů.

4. místo – Anuj Abraham (FEI)
„E-Grocery Grouper Systém"

5. místo – Martin Jakeš (FEI)
„Inteligentní zdravotní lůžka"

6. místo – Jan Novák (FEI)
„Komunikátor pro handicapované"

7. místo – Josef Brožek (FEI)
„Elektro-fentonova filtrace odpadních vod"

8. místo – Eva Malinová (FF)
„Vzdělávací herní portál"

9. místo– Matouš Makovec (FEI)
„B2B portál pro prodej použitého vybavení"

10. místo – Marek Linhart (FEI)
„Mobilní aplikace pro ověření ceny zboží"

Kateřina Dufková