Před senátem pardubické pobočky královéhradeckého krajského soudu se uskutečnilo jednání ve věci odvolání odpůrců stavby Domu pokojného stáří v Rosicích nad Labem.

Senát potvrdil několik měsíců starý rozsudek Okresního soudu v Pardubicích, který zamítnul návrh odpůrců stavby, aby žalované oblastní charitě bylo uloženo zdržet se výstavby. Jak uvedl předseda senátu Jan Ducháček, není již možnost se proti rozhodnutí krajského soudu odvolat.

„Odvolání není skutečně přípustné. Za určitých podmínek leda dovolání,“ řekla včera našemu Deníku vedoucí občansko–právní kanceláře krajského soudu v Pardubicích Blanka Žofáková.

Krajský soud potvrdil právní názor okresního soudu, že odpůrcům stavby nehrozí výstavbou plánovaného zařízení vážná újma, která by byla důvodem k zákazu výstavby.

Oblastní charita Pardubice tak má možnost, po pětiletých průtazích, pokračovat v přípravách stavby, zejména v dokončení řízení u stavebního úřadu v Pardubicích za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, které bylo právě z důvodu odvolání odpůrců stavby přerušeno v srpnu roku 2002.
Dle mínění právníka odpůrců stavby však dnešní legislativa umožňuje nadále protahovat přípravné práce, zejména ve fázi stavebního řízení, čehož prý odpůrci s velkou pravděpodobností využijí.

Další důležitou etapou v přípravných pracech bude získávání dotací na financování výstavby tohoto domu. Veškeré kroky vedoucí k získání dotací totiž byly z důvodu neexistence možnosti získání stavebního povolení zcela pozastaveny.

Z uvedeného důvodu se tak podle odborníků dá předpokládat, že přípravné práce ještě nějakou dobu potrvají. „Ke konečnému vítězství dojde až tehdy, kdy se začnou kopat základy nového zařízení anebo ještě lépe, až Dům pokojného stáří začnou využívat první občané,“ řekli našemu Deníku zástupci oblastní charity.