Velká pardubická České pojišťovny, mezinárodní závody v jezdecké všestrannosti a mezinárodní výstava Koně v akci. To jsou tři pilíře sezony na Dostihovém závodišti v Pardubicích. Bude tomu tak i nadále. Otázky ohledně případných změn v programové koncepci vyvstaly po letošních změnách ve statutárních orgánech Dostihového spolku.

„Chceme, aby Dostihové závodiště bylo nadále místem konání špičkových akcí. Vedle Velké pardubické České pojišťovny to jsou i další dostihové vrcholy jako Zlatý pohár nebo Velká cena Domec. A samozřejmě k nim v novodobé historii patří rovněž další vrcholné akce – mistrovství Evropy nebo olympijské kvalifikace ve všestrannosti a výstava Koně v akci,” uvedl Jan Němec, předseda představenstva Dostihového spolku.

Němec předpokládá i nadále velmi úzkou spolupráci s odbornými autoritami – Jockey Clubem, Českou asociací steeplechase, Českou jezdeckou federací, chovatelskými svazy a dalšími.

Obměna vedení

Po podzimních komunálních volbách došlo k obměně statutárních orgánů Dostihového spolku. Od lednové valné hromady pracují představenstvo a dozorčí rada v úplně novém složení. Od toho se odvíjí i řada diskusí na téma změn v programových záměrech společnosti a v zaměření akcí konaných na pardubickém závodišti.

„Změny ve statutárních orgánech Dostihového spolku jsou vcelku logickou záležitostí. Po podzimních komunálních volbách došlo ke změnám na pardubické radnici. A město, které je majoritním akcionářem ve Spolku, se rozhodlo v kontextu se změnami ve vedení a v zastupitelstvu obměnit představenstvo a dozorčí radu. Odchod dalších lidí ze závodiště je pak záležitostí jejich osobního rozhodnutí a svobodné volby. V žádném případě však neznamená větší příklon či odklon od toho či onoho druhu činnosti. Chci zároveň jednoznačně deklarovat zájem města Pardubice, aby Dostihové závodiště bylo integrální součástí života města,” prohlásil Jan Němec.

„Pokud jde o plány, tak nás čeká především naplnění jednoho ze základních cílů – finančně společnost stabilizovat. Bez toho prostě nelze zajistit další všestranný rozvoj pardubického dostihového závodiště. Naším záměrem samozřejmě je, abychom naplňovali základní, programové priority, kterými jsou především dostihy, sportovní činnost a výstava Koně v akci,“ vyjmenoval Němec.

Nové představenstvo Dostihového spolku však nevylučuje, že se v budoucích letech mohou v programové koncepci objevit novinky a mohou nastat některé změny oproti minulosti.

„Oceňujeme činnost našich předchůdců, ale na druhé straně považuji za vcelku přirozené hledat a využívat nové možnosti a příležitosti. Tradice nás zavazuje, ale nesmí nám však svazovat ruce. Jsme před řádnou valnou hromadou Dostihového spolku, na které chceme předložit akcioná〜řům střednědobé hlavní priority s tím, že do podzimu 2011 bychom je chtěli rozpracovat do konkrétní podoby,” podotkl Němec.

Velká pardubická

Klíčovou roli v plánech Dostihového spolku pochopitelně nadále hraje Velká pardubická České pojišťovny.
Letos, v neděli 9. října, se poběží už 121. ročník.

„Pardubické závodiště bez Velké, to by bylo jako tělo bez krve. Velká pardubická je doslova rodinným stříbrem nejen našeho města, ale i celé země a českého sportu. Je součástí jeho minulosti, ale nesporně i budoucnosti. Chceme, aby Velká pardubická byla i nadále významnou sportovní a společenskou událostí a uděláme pro to maximum,” potvrdil Jan Němec s tím, že v současné době probíhají závěrečná jednání s tradičním generálním partnerem – Českou pojišťovnou, který již na podzim loňského roku uplatnil opci.

Na letošní Velkou pardubickou České pojišťovny se opět mohou těšit i diváci České televize. „Máme také zajištěn přímý přenos na České televizi – stejně jako v loňském roce opět zhruba šest hodin na ČT4 a tři hodiny na ČT1. Česká televize bude z pardubického závodiště přenášet přímo nebo ze záznamu největší počet akcí v jeho dosavadní historii,“ informoval náš Deník Jan Němec.

Podobně jako v loňském roce bude Velká pardubická České pojišťovny součástí mezinárodního krosového poháru Crystal Cupu 2011. V desetidílném seriálu jí patří pozice nejlépe dotovaného a nejprestižnějšího dostihu.

„Bude však zřejmě nezbytné diskutovat, jaký přínos má Crystal Cup pro start zahraničních jezdců a koní ve Velké. Víme rovněž, že ani ze strany našich majitelů, trenérů a jezdců není o start v jednotlivých podnicích Crystal Cup z různých důvodů enormní zájem. Chtěli bychom proto, aby se tyto otázky staly předmětem diskuse odborné veřejnosti,” upozornil Jan Němec.

Koně v akci

Pevné místo v každoročním programovém kalendáři Dostihového závodiště Pardubice si vybudovala mezinárodní výstava Koně v akci. Letos se uskuteční už 13. ročník této akce, která je největší svého druhu v České republice. Nové vedení Dostihového spolku s ní počítá i do budoucna.

„Výstava Koně v akci bude mít i nadále své pevné místo v programu Dostihového závodiště. Za třináct let jsme nasbírali neocenitelné zkušenosti, disponujeme kvalitním zázemím, lidmi, kteří jsou schopni výstavu po odborné stránce připravit. Takže jedeme dál,” uvedl Jan Němec.

Zároveň však předseda představenstva nevyloučil možné inovace. „Určitě budeme ve vedení společnosti diskutovat, jak výstavu koncipovat v budoucnosti. Nechtěl bych předjímat, ale již dnes je zřejmé, že budeme muset nastavit především větší soulad mezi finančními možnostmi a programovou koncepcí výstavy. To je však jen jedno z mnoha dalších témat, o kterých je potřeba hovořit. Chceme prostě zachovat tradici výstavy Koně v akci a budeme posuzovat, jak a do jaké míry je nezbytné změnit její tvář,” zakončil předseda představenstva Spolku Jan Němec.

(svp, red)