„Dům hudby, tedy sídlo Komorní filharmonie Pardubice, disponuje koncertním sálem, ten ovšem nesplňuje parametry současných potřeb takovéhoto hudebního tělesa. A krajské město potřebuje mít v centru adekvátní sál, jako součást standardního občanského vybavení,“ konstatovala náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Přístavba má stát na pozemcích města za Domem hudby, čímž se nabídne možnost jejich propojení. „V této lokalitě vlastní některé pozemky také Pardubický kraj. Podle dohody je připraven je do projektu, v případě potřeby vložit,“ uvedla Dvořáčková.

Soutěž být měla být vypsána začátkem příštího roku a vyhodnocena do konce roku 2019. „V dalších dvou letech by město mělo pořídit dokumentaci k územnímu rozhodnutí a projektovou dokumentaci tak, aby bylo připraveno využít některý z budoucích dotačních programů,“ řekla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Město by mohlo využít evropský či domácí dotační program. „Financování projektu takovéhoto rozsahu bude muset být vícezdrojové,“ dodala Hradní.

Modernizaci samotného Domu hudby financuje Pardubický kraj, který je jeho vlastníkem. „Loni jsme nechali u architektů Třeštíka a Teplého zpracovat studii úprav společenské části Domu hudby a nyní nás čeká detailní projekt. V rozpočtu máme na úpravy vyčleněno 33 milionů korun. Plánujeme vylepšit uživatelské prostředí pro návštěvníky i vystupující, vybavit sály novou technikou, ale také vyměnit dožilé rozvody,“ popsal náměstek hejtmana Roman Línek.

Architekti navrhli v interiéru přirozenou kolonádu v půdorysu písmene U. „Chtěli bychom podpořit kvalitu prostor v přízemí, jejichž devizou jsou krásné průhledy ven směrem k zámku,“ vysvětlil Ondřej Teplý.

V návrhu je také provozní oddělení kavárny, která hlukem ruší koncerty. „Kavárna se vrátí ke svému jednoduchému vzhledu bez nánosu řady úprav z minulých let,“ doplnil Jan Třeštík.

Zvelebí okolí

Opravy čekají také okolí Domu hudby, které bylo dlouho zanedbávané a mezi zrekonstruovanou třídou Míru a Tyršovými sady působí nepatřičně. Město má vypracovanou koncepční studii, podle níž by v okolí mělo vzniknout více parkovacích míst, dojít k pročištění prostor a zlepšení osvětlení.

„Prostor kolem Domu hudby považujeme za velmi cenné území s vysokým pobytovým potenciálem. Studie tak navrhuje doplnit okolí budovy, zejména v prostoru mezi Domem hudby a potravinářskou školou, o místa k sezení či pořádání menších venkovních vystoupení a doplněno by mělo být i stromořadí v ulici Na Hrádku a na Sukově třídě,“ doplnila Dvořáčková.