Nízkoprahové denní centrum loni poprvé pořádalo akci Noc venku na podporu osob bez přístřeší. Jde o celorepublikový projekt s různorodým doprovodným programem.

Hlavní náplní Noci venku je však přespání venku 
v nepříznivých podmínkách. Akce se zúčastnilo čtyřicet návštěvníků, z nichž patnáct si vyzkoušelo také přespání pod širým nebem.

„Nízkoprahové denní centrum pomáhá lidem bez domova. Loni pracovníci poskytli pomoc 253 osobám, z nichž bylo 199 mužů a 54 žen. Nejvíce lidí se na centrum obrátilo v lednu loňského roku," uvedl mluvčí SKP-CENTRUM Jan Klika.

OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA I DŮM NA PŮLI CESTY

Ošetřovatelské služby, která je jednou z dalších aktivit centra, v loňském roce vy᠆užilo tři sta padesát klientů. Osmdesát procent z nich bylo starších pětašedesáti let.

„Díky práci kvalifikovaných zdravotních sester nemusí být pacient vždy převezen do nemocnice a může se léčit doma," vysvětlil přínos služby Jan Klika.

V Domu na půli cesty mohou přebývat lidé ve věku od 18 do 26 let, kteří odchází ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče. Pracovníci se je snaží vést k ekonomické nezávislosti nebo je doprovází k soudům, pracovním pohovorům či na úřady. Klienty učí psát životopisy, orientovat se v dluhové problematice nebo i vařit.

Loni tuto službu využilo sedmatřicet uživatelů. Šlo 
o devět žen a osmadvacet mužů.

Kateřina Koutná