S prvním náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Aloisem Mačákem, který přijel v doprovodu vedoucího odboru dopravy a zástupce olomouckého organizátora integrovaného dopravního systému, hovořil hlavně o zlepšení dopravní obslužnosti v oblasti, kde se území krajů dotýkají.

„S mým kolegou z Olomouce jsme se shodli nejen v názorech, ale domluvili jsme se také na budoucí spolupráci. Chceme jít cestou koncepčního řešení, takže jsme si vytyčili několik kroků, jak budeme prostřednictvím odborných útvarů obou krajů postupně připravovat a realizovat změny. Ty se budou týkat zejména železniční dopravy," konstatoval Jaromír Dušek.
Na příští schůzce, která se bude konat v Olomouci, by už oba náměstci chtěli konkrétně probírat připravené podkladové materiály.

Prioritní témata

„Náměstci chtějí iniciovat také ustavení a svolání komise pro dopravu při Asociaci krajů. Ta by se měla v co nejkratším termínu zabývat celou řadou témat, která jsou nyní prioritní," informoval náš Deník Jakub Rychtecký z oddělení komunikace Pardubického kraje. (len)