Národní hřebčín také pokračuje v rekonstrukci historických objektů a v obnově zeleně. Připravuje se revitalizace budov vrátnice, postupně se obnovují historické stodoly, opravují se funkční objekty na systému vodních toků a započala obnova jabloňových alejí u dvora Josefov. Zatím poslední dokončenou rekonstrukcí v areálu Kladruby nad Labem je revitalizace stáje Paddock.

„Celkovou obnovu historické stáje Paddock z roku 1865 jsme dokončili v říjnu loňského roku. Původně byla určena pro ustájení anglických plnokrevníků. Součástí úprav stáje a jejího okolí byla i instalace nového hrazení přilehlých pastvin kopírující historické symetrické dělení a barevnost typickou pro národní hřebčín. Dokončena je také revitalizace stodoly Františkov v Selmicích,“ řekl ředitel hřebčína Jiří Machek.

Ilustrační foto
Kladruby se dostaly na Seznam světového dědictví UNESCO

Po devíti měsících se také sešla Rada památky UNESCO, která na rozvoj památky dohlíží.

„Sešli jsme se po netypickém období, kdy do hřebčína nemohli návštěvníci, a rušily se tradiční akce. Práce ale pokračovaly a nám se například podle požadavků UNESCO v této době podařilo rozšířit takzvané nárazníkové pásmo památky i na druhou stranu Labe. Rozhodnutí nabylo právní moci v závěru roku,“ říká předseda Rady památky a náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Nyní rada připravuje plán, podle kterého se bude památka do budoucna spravovat. „Jednáme také o možné odbočce z mezinárodní Labské cyklostezky na cyklotrasu do Kladrub. Rádi bychom, aby celé toto území bylo přátelské k cyklistům,“ dodal Línek.