Ondřej Mach si odnesl zvláštní Ocenění za překonání překážek při studiu a Simona Martinková získala cenu za třetí místo v kategorii Nejlepší disertační práce.

Student dopravní fakulty Ondřej Mach trpí velmi vzácným Robertsovým syndromem. Tato choroba způsobuje prenatální zpomalení a následné deformace rukou i nohou. Kvůli svému tělesnému hendikepu je upoután na elektrický invalidní vozík, každý den musí překonávat nejrůznější překážky, a to jak v běžném životě, tak při studiu na vysoké škole. Jako dobrovolník působí v řadě organizací.

„Protože se jedná o cenu související s vysokoškolským studiem, určitě bych chtěl motivovat budoucí uchazeče o studium s doporučením nebát se jít si za svým snem. I když někdy je to opravdu dost těžké. A tím nemyslím jen fyzické bariéry, ale i další neviditelné nástrahy, například psychickou zátěž. Ta je někdy opravdu velká,“ řekl Mach.

Simona Martinková cenu získala za disertační práci, která se zabývá studiem nukleace a růstu krystalů v chalkogenidových sklech.