V sobotu od osmi hodin od rána do šesti hodin do večera proto může každý využít služeb přívozníků, kteří vás, a popřípadě i vaše kolo nebo čtyřnohého mazlíčka, přepraví bezpečně na motorovém člunu nebo pramici z jednoho břehu na druhý.

Plánované lávky

„Chceme symbolicky ukázat, jaký význam tyto lávky budou pro Pardubáky mít. Například most přes Labe všem cyklistům i chodcům zkrátí a usnadní cestu z Polabin na Dubinu a lávka přes Chrudimku zase spojí centrum města s parkem Na Špici," sdělila z odboru hlavního architekta města Karolína Koupalová.

Přímo u stanoviště přívozu se zároveň z vystavených studií bude možné přesvědčit o budoucí podobě plánových lávek a také o tom, jaký přínos pro dopravu v Pardubicích budou mít.
„Sobotu 16. června jsme nevybrali náhodou. Právě tento den se na Labi budou konat závody dračích lodí. Zázemí pro závodníky a pro doprovodný program najdou diváci tradičně v parku Na Špici a diváci tak mohou přívozy využít také ke snadnějšímu přístupu k této atraktivní podívané," vysvětluje náměstek primátorky František Brendl.

V parku po celý den budou přítomni architekti pardubického magistrátu, kteří budou připraveni zodpovědět všechny dotazy týkající se jednotlivých projektů.

Oživení parku

Projekt Revitalizace parku Na Špici řeší území vymezené soutokem řek Labe a Chrudimky a Spojilským odpadem. Mezi hlavní cíle projektu patří pomocí lávky přes Chrudimku napojit park na centrum, oživit tuto část města a umožnit denní rekreaci obyvatel všech věkových kategorií, včetně vybudování přiměřeného zázemí.

„Rozpočet projektu počítá s částkou 39 milionů korun a je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Jedna ze záležitostí, kterou bude v budoucnosti nezbytně nutné zrealizovat, je lávka přes Labe a právě v sobotu se o jejím významu může každý přesvědčit," dodává František Brendl. 

Markéta Markovicsová