„Tuto částku je možné rozdělit díky výzvě, kterou právě vyhlásil řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) sídlišť Dukla a Višňovka,“ informovala náš Deník Nataša Hradní z tiskového úseku pardubického magistrátu.

„Žádosti je možné podávat od 15. března na podatelnu Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1. Příjem žádostí končí 16. dubna v sedmnáct hodin,“ řekla vedoucí oddělení správy dotací, projektů a strategického plánování pardubického magistrátu Petra Harišová.

Na co lze čerpat finanční prostředky?

Prostřednictvím IPRM sídliště Dukla a Višňovka lze čerpat prostředky na zlepšení prostředí a zkvalitnění života na problémových sídlištích. Tyto peníze musejí směřovat do regenerace bytových domů či, jako v případě této výzvy, do revitalizace veřejných prostranství. Pardubice mohou na revitalizaci dvou poválečných sídlišť do roku 2015 čerpat prostřednictvím IPRM přibližně 266 milionů korun.

Proinvestováno bylo 55 milionů korun

Dotací na regeneraci veřejných prostranství je možno využít na úpravy veřejných prostor sídliště, například obnovu či výsadbu veřejné zeleně, na parkové úpravy, budování či modernizaci nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch včetně dětských hřišť a podobně.
„Během rekonstrukce veřejných prostranství bylo již proinvestováno asi 55 milionů korun, kdy byly zvelebeny dvě lokality na Dukle a dvě na Višňovce,“ upřesnila našemu listu Nataša Hradní.

Kde můžete získat bližší informace?

Bližší informace o podmínkách poskytnutí dotací, způsobu podání žádosti jsou k dispozici rovněž na webu  www.pardubice.eu/mesto/ iprm/dukla-a-visnovka/ vyzvy/verejna-prostranstvi/ 9a-vyzva.html.