Projekt přednádraží se řeší už několik let, původně měl být z velké části financován ze švýcarských fondů. Tahle možnost už nejspíše není reálná, a tak se politici rozhodli, že by tento prostor mohli opravit z peněz Evropské unie, které bude možné získat pro aglomeraci Hradubicko.

„Nyní jsme odsouhlasili znění zadání územní studie. Studie budou vypracovány do větších podrobností, než je nutné pro územní plán. Navazujeme na předchozí soutěž, dva nejúspěšnější řešitelé budou mít možnost své návrhy rozpracovat," vysvětlil náměstek pardubické primátorky Michal Koláček.

Kritika opozice

Vedení města se musí při přípravě projektu vyrovnávat i s kritikou opozice. „Zadaly se čtyři ideové studie, každá jde jiným způsobem. Celková investice včetně zdrojů města se vyšplhá řádově na půl miliardy korun a měla by se hradit z evropských peněz vyčleněných na aglomeraci Hradubicko. Je to obrovská částka, za kterou by měly ve městě vzniknout i nadčasové věci, nejen přemístit autobusové nádraží," podotkl předseda zastupitelského klubu ODS Petr Klimpl.
A co všechno bude územní studie, jejíž zadání má Deník k dispozici, řešit?

„Územní studie důkladně prověří prostorové uspořádání terminálu veřejné hromadné dopravy tak, aby splnil provozní požadavky a zároveň neúměrně nenarušil ostatní zájmy v dané lokalitě," uvedla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Dopravní řešení

Územní studie by měla také navrhnout dopravní řešení prostoru před vlakovým nádražím. Odbor hlavního architekta i dopravní podnik prý preferují světelné křižovatky před těmi okružními. Důvodem je, že město připravuje zavedení inteligentního systému řízení dopravy, navíc prý tyto křižovatky lépe vyhovují provozu MHD.

Jakákoliv mimoúrovňová řešení jsou v této lokalitě vyloučena, výjimkou je pouze podchod či lávka pro překonání železniční trati a napojení případného podzemního parkoviště.