Podle studií, na které poukazují odpůrci, Pardubice růst nečeká.
Ano, to je pravda – ale jde o průzkumy z doby hospodářské krize, kdy se nestavělo. Nyní se ale děje co? V centru se začíná stavět na nevyužitých pozemcích a téměř všechny byty jsou prodané dřív, než je dokončena hrubá stavba. Podmínky se mění. Ve Svítkově se chystá 100 parcel, zarezervovány byly během dvou dní a rezervační systém přitom zkolaboval. Původní verze územních plánů pracovaly právě s předpokladem stagnace a zmenšování. Záměr ale počítá s růstem obyvatel i o třicet tisíc lidí na počet výhledově kolem dvacet tisíc obyvatel.

Proč tedy dle vás Pardubice zatím lidé spíš opouštějí?
Město se nerozrůstá, protože lidé nemají kde bydlet. Dlouho se nestavělo ve velkém – naposled před 15 lety, kdy vyrostl komplex Poseidon na Závodu míru. Tuto funkci města přebraly okolní obce. Rostou domy kolem Mateřova, Sezemic, ve Stéblové. Ale jim zase chybí infrastruktura typu škola, školka, obchod. Cenové rozdíly mezi stavebními pozemky v satelitech a ve městě přitom nejsou.

Město si tedy za stagnaci přivodilo samo?
Okolní obce od roku 2000 rozšířily své plochy v průměru o 40 % - Starý Mateřov například o 123 %. Pardubice rostly do 20 % - odsud se právě hodně lidí stěhovalo bydlet do obcí, když jim to město neumožnilo. Od roku 1990 máme pořád stejný počet obyvatel, ale protože se příliš nestavělo a lidé se stěhují pryč. Mezitím se ale počet pracovních míst ve městě zvedl o 16 000 a ta jsou plná. Lidí tu ale neubývá, jen žijí jinde než ve městě.

Nejvíce se má město rozrůst v oblasti mezi sídlišti Cihelna a Dubina, kde má zástavba pohltit zejména pole a to je terčem kritiky. Nejen kvůli zemědělské půdě, ale i dopravní izolovanosti lokality.
Určitě není dobře stavět dopravně izolovanou lokalitu, ale to se zde nestane. V tuto chvíli je zcela jisté, že severovýchovní obchvat se stavět bude a dopravní napojení nové výstavby tedy bude existovat. Území se navíc má zastavovat v etapách a blocích. Nemají to být rodinné domy a jsou tam regulační opatření aby tam nevznikla mamutí stavba nebo jednotlivé domy.