Světec zemřel v roce 978. Byl to mladý regent anglického království, úkladně zavražděný na honu v 15 letech svou macechou, která toužila vládnout sama se svým vlastním synem. Bývá zobrazován s pohárem a dýkou. Je patronem při chorobách žláz.

Jméno Eduard / Edvard vzniklo z anglosaského Éadweart, což označovalo člověka, jenž „stojí na stráži“. U nás nesmíme zapomenout, že toto jméno nosil druhý československý prezident Edvard Beneš (1884 až 1948).

Jiným významným nositelem jména byl Eduard Vojan (1853 až 1920), který je považován za největšího českého herce přelomu 19. a 20. sto〜letí.