„Úvěr ve výši 1,1 mld. Kč bychom chtěli použít na kofinancování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a na investice Pardubického kraje v letech 2007 a 2008. Naší povinností totiž je vložit vletech 2007 – 2010 tutéž částku do stejných projektů EU a do investic. Vkaždém případě by tento úvěr měl do Pardubického kraje přivést další prostředky zfondů EU a společně snovými investicemi zajistit další potřebný rozvoj našeho regionu,“ řekl vicehejtman Roman Línek a pokračoval: „Dnešní jednání bylo jakousi monitorovací schůzkou, kdy jsme si navzájem předkládali své návrhy a kdy si Evropská investiční banka zjišťovala potřebné informace pro své rozhodnutí. Pokud vše půjde dobře, mohli bychom na podzim letošního roku podepsat smlouvu o spolupráci.“
 
První úvěrovou smlouvu sEvropskou investiční bankou už Pardubický kraj podepsal vroce 2005, kdy banka poskytla kraji úvěr na obnovu silnic druhé a třetí třídy, včetně mostů, vcelkové výši 900 milionů korun skrajským spolufinancováním ve výši 300 mil. Kč. Tyto finanční prostředky kraj investuje už druhým rokem, splácet je ale začne až vroce 2008. Doba splatnosti činí patnáct let a úroková sazba se pohybuje mírně nad úrovní dvou procent.
„Snad se nám podobně příznivé podmínky podaří dojednat i nyní,“ doufá vicehejtman Línek stím, že přijetí úvěru je vtuto dobu jediným možným řešením pro využití nabízených evropských finančních prostředků vplánovacím období 2007 – 2013. „Získat úvěr právě od EIB je úspěchem a nejoptimálnější cestou, protože žádná zkomerčních bank nedokáže nabídnout tak výhodné podmínky úvěru.“