Majitelem a provozovatelem zařízení je Ekocentrum Paleta, jehož ředitel Jiří Bureš podporován Čiperkami, hudebním kroužkem z Čeperky, seznámil hosty slavnostního aktu s objektem centra, jeho budoucím využitím a poděkoval také všem, kteří se na stávající podobě zařízení podíleli. Mezi nimi nechyběli zástupci Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, realizátora stavby, obce Oucmanice a samozřejmě ani představitelé Pardubického kraje. „S panem ředitelem Burešem jsme na tomto dvoře stáli v roce 2003 a musím říct, že když vidím dnešní podobu okolních staveb a srovnám ji s tím stavem před čtyřmi roky, považuji to za malý zázrak. Zázrak, který by nebylo možné uskutečnit bez takových nadšenců, jakým je právě pan ředitel, který svým elánem strhl i všechny ostatní. V takové atmosféře je sehnání potřebných financí už jen maličkostí,“ navázal s nadsázkou krajský radní Petr Šilar. I on však vzápětí poděkoval všem investorům a vyslovil přání, aby spolupráce na dalším rozvoji centra zdárně pokračovala.

Pobytové ekologické centrum Oucmanice vzniklo přestavbou původního statku z roku 1787. Stavení sloužilo hospodářským účelům až do konce 20. století, poté je jako opuštěné koupilo v roce 2003 občanské sdružení Ekocentrum Paleta a jeho představitelé se jej ve spolupráci s Pardubickým krajem rozhodli přebudovat na zařízení, které bude sloužit k pobytu dětí a jejich ekologickému vzdělávání. To se po roce a půl stavebních úprav, na něž více než pěti miliony korun přispěl Pardubický kraj a dalšími 25 miliony ostatní investoři, podařilo a zařízení je připraveno k provozu. Nízkoenergetické budovy vybavené slunečními kolektory či kořenovou čistírnou odpadních vod nabízejí mimo jiné ubytování pro čtyřicet dětí, dvě studovny či minimuzeum dobového zemědělského náčiní. Součástí objektu je i chlívek, který v současné době obývají dvě prasátka a slepičky Anče, Kuba a Hajnej.

„Tento statek patřil v minulosti rodině Lenochů, její členové však rozhodně líní nebyli a velice zdárně spravovali i přilehlé pozemky. Já doufám, že líní nebudeme ani my a ukážeme všem dětem, které k nám zavítají, jak žít v souladu s přírodou,“ uzavřel svoji řeč ředitel ekocentra Jiří Bureš.