Kritizují, že provozovatel ani Krajský úřad Olomouckého kraje, který výjimku udělil, nezohlednili část doporučení, kvůli nimž již jednou ministerstvo výjimku zrušilo. „Jestliže elektrárna nehodlá splňovat limity platné po celé EU, měla by spíše zvážit ukončení provozu,“ řekl Jiří Jeřábek z Greenpeace. Organizace vidí problém i v tom, že nebyla opravena špatně použitá rozptylová studie pro znečištění ovzduší.