„Chceme umožnit posluchačům naší fakulty, ale také všem zájemcům, aby se seznámili s teoretickými i praktickými přístupy, metodami a zkušenostmi, které se využívají při řízení firem a institucí. Také proto je akce otevřená pro studenty ze všech vysokých škol v zemi i pro všechny zájemce o tato témata,“ říká Alexandr Šenec z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Během pěti dní se za řečnickým pultem vystřídá například projektový manažer firmy ŠKODA AUTO, manažerka lidských zdrojů Philip Morris ČR, auditor KPMG Česká republika nebo akademici z pražské Vysoké školy ekonomie a managementu či Podnikatelské fakulty VUT v Brně, kteří se zabývají trendy a souvislostmi éry Průmyslu 4.0.

Kromě zahraničních hostů letos promluví také předseda představenstva a generální ředitel firmy ATAS elektromotory Náchod a.s. Otto Daněk, který se zaměří na rizika exportu. Zajímavostí bude příběh Jakuba Krákory, který popíše svoji cestu absolventa vysoké školy do zaměstnání v jedné z největších světových bank Barclays.