Celý proces, kdy opatovická elektrárna opustí spalování hnědého uhlí, je naplánován v několika krocích a počítá se s tím, že bude završen nejpozději v roce 2030.

Mezi zdroje, které chce elektrárna v budoucnu využívat, by mělo patřit v první fázi spalování zemního plynu, dále pak spalování komunálního odpadu či biomasy nebo instalace fotovoltaických panelů. V dalších letech by pak mohl být vybudován i další provoz ve spalovně.

„Z důvodu zachování výroby a dodávek elektrické energie a zejména tepla se bude jednat o postupnou přeměnu tak, že jednotlivé náhrady zdrojů, budou probíhat postupně a v několika etapách s tím, že jednotlivé etapy se budou časově i věcně překrývat. Celková modernizace zdroje by se měla uskutečnit do konce roku 2030,“ uvádí zpráva EIA.

Pardubické letiště přivítalo novou linku. Z Pardubic začala létat pravidelná linka do Španělska.
Pardubické letiště zahájilo letní sezonu. První cestující odletěli do Španělska

Elektrárna předpokládá, že bude mít po odklonu od uhlí celkový instalovaný tepelný výkon alespoň 450 megawattů (MW). V současnosti celkový tepelný výkon zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla činí 698 MW.

V první fázi, ke které se mohou nyní vyjádřit i občané a sousední obce do 3. května, se elektrárna soustředí na takzvanou plynofikaci. „Vlastní realizace spočívá v instalaci tří paroplynových cyklů, každý se sestává z vlastní plynové turbíny s generátorem a bypassovým komínem a navazujícího spalinového kotle s komínem. Jako součást paroplynového celku budou využity částečně stávající teplárenské parní turbíny, přičemž z důvodu zvýšení efektivity kombinované výroby tepla a elektrické energie budou v rámci záměru parní turbíny nahrazeny novými efektivnějšími parními turbínami,“ píše elektrárna v dokumentu.

Změní přestavba vzhled elektrárny? Dozvíte se v další části článku pro předplatitele Deník klubu.

Samotná přestavba by neměla elektrárnu příliš vizuálně změnit. „Žádná část stavby nebude přesahovat maximální výšku stávajících staveb a stejně tak nové komíny pro paroplynové cykly nebudou také přesahovat výšku stávajících komínů,“ uvádí zpracovatel ve zprávě pro EIA.

Řízení EIA má za cíl posoudit vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí. V jeho rámci jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie. Jsou to například stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin, provozy – nově budované, ale i jejich změny, tj. rozšiřování, změny technologií či zvýšení kapacity.

Elektrárnu provozuje společnost Elektrárny Opatovice. Ta je součástí Energetického a průmyslového holdingu, který ovládá podnikatel Daniel Křetínský. Elektrárna dodává teplo do 63 000 domácností ve městech včetně Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi. Svým teplem zásobuje i podniky, nemocnice, školy a další instituce.