Zdejší tepelná elektrárna patří k největším znečišťovatelům ovzduší v Pardubickém kraji. V těchto dnech byla po téměř dvouleté přípravě zahájena modernizace dvou bloků. Jeden z nich je již odstaven a začaly na něm demontážní práce.

„Odstávce bloku číslo 3 předcházelo vstupní ověřovací měření. Následně zahájila dodavatelská firma demontáž na strojovně. Demontován byl protihlukový kryt i parní části turbogenerátoru a turbonapáječky, dále 6kV motory, hlavní čerpadla strojovny a zařízení měření a regulace. Zároveň byl vyčerpán chladící řád bloku 3," uvedla Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev.en (Severní energetická), která chvaletickou elektrárnu koupila v roce 2013.

Opravou prochází také kotelna

Opravou prochází v současné době také kotelna.

Zde se v první fázi uskutečnila demontáž práškovodů, vzduchovodů i dopravníků paliva. Došlo také k bourání vyzdívek kotle.

Na elektrostatických odlučovačích byla demontována rozvodna a kouřovody a zahájena montáž nových vestaveb.

Odstávka na druhém bloku bude následovat začátkem května. Modernizace má zlepšit ekologické i ekonomické parametry výroby, snížit emise oxidů dusíku a prachových částic a prodloužit životnost bloků číslo 3 a 4 do roku 2030.
Obnova obou bloků by měla být dokončena ještě v letošním roce. Úpravy budou stát až tři miliardy korun.

Kotle chvaletické elektrárny vypustily například v roce 2014 do ovzduší 3,763 milionu tun skleníkového plynu, zanedbatelné není ani množství oxidů dusíku, polétavého prachu a oxidů síry.

Přesto si přímo obyvatelé Chvaletic na provoz a jeho dopad na okolí nestěžují. „Z poslední doby si na žádnou stížnost občanů nepamatuji. Elektrárna tu stojí od sedmdesátých let a průběžně se modernizuje," řekla starostka Chvaletic Blanka Zaklová.

Elektrárna se čtyřmi chladícími věžemi vyrostla v druhé polovině sedmdesátých let na území zdevastovaném těžbou a výrobou pyritového koncentrátu.

Před pěti lety se uvažovalo o zrušení

V roce 2011, kdy elektrárna ještě patřila společnosti ČEZ, se uvažovalo o jejím zrušení. Hovořilo se o drahém provozu, kdy uhlí se musí dovážet z velké vzdáleností, poukazováno bylo i na konec životnosti provozu a také na to, že investice na potřebné snížení emisí kvůli zpřísňujícím se limitům by již nebyla návratná.

Nový vlastník má však jiný názor. „Záměrem společnosti Severní energetická je chvaletickou elektrárnu plně modernizovat a dlouhodobě provozovat podle nejpřísnějších ekologických požadavků," uzavřela mluvčí.