Elektrotechnická průmyslovka má kolem devíti set studentů a patří k největším školám v Pardubickém kraji.

Nový ředitel Mgr. Petr Mikuláš vzešel z konkurzního řízení. Po absolvování průmyslové školy vystudoval matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě a tělesnou výchovu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Na škole působil od roku 2001 jako učitel a od roku 2010 také jako školní metodik prevence.

Zaniklé fabriky na Pardubicku
Z kdysi slavných fabrik zbyly ruiny