Když na mladou maminku Žanetu Krškovou z Pardubic zazvonili dva charismatičtí muži a chtěli pustit k ní do bytu, byla z toho velmi překvapená. Prezentovali se jako poradci v oblasti energií a slibovali levnější ceny za elektřinu a plyn. Nebyla si jistá, jak zareagovat, a tak zástupce společnosti Energy asociace energetických poradců pustila k sobě domů. Poté jí prezentovali nabídku zapojení se do veřejné soutěže o levnějšího dodavatele energií.

„Působili strašně mile a seriózně. Slíbili mi, že se o žádný podvod nejedná, že by mi to neudělali,“ popsala svou zkušenost Kršková. Zástupci společnosti jí poté předložili smlouvu o zprostředkování nového a levnějšího dodavatele energií, kterou pod tlakem podepsala. Mimo jiné jí také nabídli „brigádu“ v podobě shánění kontaktů a adres dalších zájemců o levnější energie. Tím by jim velice usnadnila jejich práci, při které tito podomní prodejci obchází domy a byty a nabízejí své poradenské služby údajně bezplatně. Háček je v tom, že podomní prodej je na celém území města Pardubic zakázán.

Smluvní pokuty

Co to ale znamená pro spotřebitele, když ho prodejci přemluví k podpisu smlouvy? Člověk, který podepíše smlouvu o zprostředkování nového dodavatele energií, se tak většinou na několik let vzdává práva na rozhodování o svém dodavateli. Často je součástí takové smlouvy i udělení plné moci, která umožňuje zprostředkovateli měnit dodavatele energií, jak se mu zachce. Pokud by chtěl spotřebitel od smlouvy odstoupit po vypršení čtrnáctidenní lhůty nebo by nesouhlasil s novým dodavatelem, hrozí mu několikatisícové pokuty. Když si tento fakt Žaneta Kršková uvědomila, obrátila se na zástupce firmy, ale už bylo pozdě.

Složité řešení

Po podepsání smlouvy a uplynutí dvoutýdenní lhůty na odstoupení je většinou problematické se ze smlouvy vyvázat. „Podomní prodejci vyvíjí na lidi psychický nátlak. Dokážou člověka tak zmanipulovat, že to prostě lidé podepíšou. V tomto případě se člověk těžko dobírá spravedlnosti a u soudu nevyhraje, proto se všude říká nekupujte, nesepisujte, nekývejte,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Obyvatelé Pardubic i dalších měst by se tak měli mít na pozoru, pokud se u jejich dveří nějaký podomní prodejce objeví. „Doporučila bych lidem nic nekupovat a v případě, že by je prodejci k něčemu nutili nebo utlačovali jejich práva, tak zavolat státní nebo městskou policii,“ dodala Vilímková.

Deník dal možnost k vyjádření i společnosti Energy asociace energetických poradců, která ale na dotazy nereagovala.

Tisíce případů ročně

Případy podomní nabídky na zprostředkování „levnějších“ energií nejsou ojedinělé. Na Českou obchodní inspekci (ČOI) se ročně se stížností na zprostředkovatele energií obrací kolem 10 tisíc spotřebitelů. „ČOI provedla v roce 2019 celkem 52 kontrol a porušení zákonů zjistila téměř u 95 procent případů. Nejčastěji se jednalo o nedodržení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, která byla porušena v 84 případech,“ řekl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Energetický regulační úřad (ERÚ) přijal v loňském roce více než 14 tisíc spotřebitelských podání. „Jako čím dál problematičtější se v energetice ukazují zprostředkovatelé, konkrétně energetické aukce. Ještě v roce 2018 jim patřilo každé desáté spotřebitelské podání na ERÚ, loni už to bylo každé páté podání,“ konstatoval člen Rady ERÚ Rostislav Krejcar.

Co tedy zbývá spotřebiteli, který se stal obětí nekalých praktik zprostředkovatele? První možností je podat stížnost ČOI na konkrétního zprostředkovatele, kterého pak příslušný inspektorát prověří. Když už dojde k účtování sankcí spotřebiteli, může zažádat o zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které ČOI poskytuje zdarma. „Myslím si, že v mnoha případech dokážeme minimálně snížit smluvní sankci, v některých případech dokonce spotřebitel neplatí nic,“ konstatoval Fröhlich.

Novela zákona

Nekalé praktiky zprostředkovatelů energií by měla od ledna 2021 regulovat novela energetického zákona. „Novela zavádí nový druh podnikání – zprostředkovatelskou činnost v energetice na základě oprávnění udělovaného Energetickým regulačním úřadem. Každý zprostředkovatel bude veden v registru zveřejněném na webu ERÚ,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Novela posiluje ochranu spotřebitele na trhu s energií. Zákazník bude mít možnost v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory bez postihu vypovědět závazek ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. „Novela také upravuje časová omezení plných mocí, kterými mohou spotřebitelé zmocnit obchodníka nebo zprostředkovatele jednat v jejich zastoupení. Nově jsou plné moci časově limitovány na maximálně šest měsíců od jejich udělení,“ vysvětlil náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla.

Kristina Křivková