Dnes si toto výročí připomenou jeho příznivci v Pardubicích. „Tento mezinárodní jazyk byl založen Ludvíkem Lazarem Zamenhofem a nyní prožívá díky rozvoji internetu a cestovnímu ruchu svou renesanci," sdělila pardubická propagátorka esperanta Jarmila Rýznarová.

Po oslavách kongres

Kromě oslav výročí chystá letos Svaz zdravotně postižených esperantistů spolu s Klubem esperantistů doktora Schulhofa v Pardubicích i šestý mezinárodní kongres.

Ten se uskuteční po pěti letech v září ve Štířím Dole u Krucemburku a poslouží také k propagaci tohoto jazyka mezi veřejností.

Láska motivací

Funkcionáři obou organizací dělají svou práci dobrovolně. Motivaci prý čerpají z lásky k jazyku, díky kterému mohou navazovat přátelství po celém světě.

Pardubičtí esperantisté mají na svém kontě například překlad historie 300 obcí Pardubického kraje, se kterou se mohou pochlubit díky Josefu Hronovi i na webových stránkách esperantské Wikipedie.

„Esperantisté z Pardubic přispěli četnými zajímavostmi ze svých archivů do Esperantského muzea ve svitavském Ottendorferově domě. Nechyběla ani přednáška 
o prvním esperantistovi 
v Čechách a v Brazílii, profesoru Františku Vladimíru Lorencovi," uvedla Jarmila Rýznarová.

Stále více populární

Tento uměle vytvořený jazyk je podle ní stále více populární. „Esperanto má svou původní literaturu. Je používáno v divadelní i filmové tvorbě. Rozhlasové stanice v Brazílii, Číně, Vatikánu a na Kubě vysílají programy také v esperantu. Nechybí ani v čínské televizi," dodala neúnavná dlouholetá propagátorka esperanta z Pardubic. (iko)