Připomeňme si rovněž hrdinku biblického příběhu, který vypráví Kniha Ester, jež je jednou ze starozákonních knih. Židé ji řadí mezi Spisy, konkrétně mezi megillót, sváteční svitky. Křesťané ji naopak zařazují mezi dějepisné knihy. Vypravuje o tom, jak židovka jménem Ester, která se stala královnou v Perské říši, zachránila svůj lid od pogromu. V církevním kalendáři má svátek Urban. Tentokrát vzpomeňme na papeže Urbana V., který žil ve 14. století ve Francii a byl jedním z nejoblíbenějších papežů. Vedl přísný život a bojoval proti prosazování příbuzných na důležitá místa a proti nemravnosti církevních představitelů a řeholníků.