„Našich služeb využilo celkem přes tři tisíce lidí,“ řekla Renata Pochobradská, vedoucí zařízení, které má za úkol informovat především o Evropské unii.

Pardubice: Eurocentrum slaví narozeniny

pondělí 1. 10.

První svíčku na narozeninovém dortu v úterý sfoukne pardubické Eurocentrum, které sídlí v prostorách informačního centra u Zelené brány. „Za dobu svého působení využilo služeb Eurocentra přes tři tisíce lidí, z toho více než tisícovka se zúčastnila přednášek a seminářů pořádaných pro studenty a širokou veřejnost,“ uvedla Renata Pochobradská, vedoucí pardubického Eurocentra, které má za úkol informovat především o Evropské unii. „V úterý tu budeme hostit seminář věnovaný vzájemnému uznávání odborných kvalifikací v Evropské unii,“ sdělila Renata Pochobradská.

O Eurocentru

 

pondělí 1. 10.

2. října oslaví Eurocentrum Pardubice rok od svého slavnostního otevření. Tehdy bylo již osmým regionálním Eurocentrem, které se např. již po Praze, Brnu, Ostravě, …v České republice otevřelo a nyní je součástí celorepublikové sítě 13 Eurocenter působících ve všech krajských městech, které mají za úkol informovat veřejnost o Evropské unii. Za dobu svého působení využilo služby Eurocentra více než 3000 lidí, ztoho více než 1000 znich se zúčastnilo přednášek a seminářů pořádaných pro studenty a širokou veřejnost.

Nejčastějšími návštěvníky Eurocentra Pardubice jsou studenti, kteří přicházejí pro informační zdroje, materiály o Evropské unii ale také se informují o možnostech studia, cestování či sezónního zaměstnání vzemích EU. Sotevřením nového rozpočtového období 2007 – 2013 přibývá dotazů souvisejících smožnostmi čerpat finanční prostředky zfondů EU. Eurocentrum vtéto oblasti slouží jako informační zdroj a rozcestník. Snaží se ve veřejnosti prohlubovat informovanost o jednotlivých operačních programech a podněcovat potenciální žadatele kúspěšnému čerpání ze zdrojů EU. „Máte nějaký projektový záměr a nevíte ským ho konzultovat? Využijte služby eurocentra“, vyzvala vedoucí Eurocentra Pardubice Renata Pochobradská.

Za dobu svého otevření navázalo Eurocentrum Pardubice úspěšně spolupráci sřadou významných institucí vregionu. Za zmínku stojí spolupráce sEures poradkyní pro Pardubický kraj, Radkou Vojtíškovou, se kterou byla uspořádána již řada akcí pro studenty a širokou veřejnost. „Partnerskou smlouvu jsme uzavřeli také sÚřadem regionální rady Severovýchod, se kterým rozvíjíme oboustranně prospěšnou spolupráci voblasti informování veřejnosti o možnostech čerpání dotací zfondů EU vregionu. Velice si vážíme přízně členky Rady Pardubického kraje, Jany Smetanové, která naši činnost vregionu podporuje a aktivně se účastní našich pořádaných akcí, za což bychom ji velice rádi poděkovali spřáním zachování přízně i vdalším našem působení“, řekla Renata Pochobradská.

Ku příležitosti těchto ročních narozenin se bude 2. října od 10.00 konat seminář věnovaný „Vzájemnému uznávání odborných kvalifikací vEU“, který povede PeadDr. Miroslava Salavcová zNárodního ústavu odborného vzdělávání ČR. Cílovou skupinou tohoto semináře jsou např. pracovníci ve vzdělávání, personalisté nebo také uchazeči o kvalifikované zaměstnání vzemích EU. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.