Taspočívá ve změně sídla a názvu akciové společnosti. Nový název společnosti zní EVO Pardubice, a.s. se sídlem na Komenského nám. 125 vPardubicích. „Ke změně dochází vzhledem kusnesení Valné hromady akciové společnosti, která se rozhodla hledat novou a vhodnější lokalitu pro umístění stavby zařízení na energetické využití odpadů,“ vysvětlil vicehejtman Roman Línek.