„V současné době jsou stanovovány tzv. programové priority, které mají hledat jakousi rovnováhu dění v Evropské unii a snahy zanechat „národní otisk“. Zastřešujícím tématem je heslo „Evropa bez bariér“, kterým je myšlena nejen svoboda pohybu osob, zboží, kapitálu, pracovní síly či služeb, ale také odbourání zbytečných administrativní bariér a snaha o otevření Evropy vůči inovacím. Dalšími tématy je např. udržitelná a bezpečná energetika, revize rozpočtu a reforma Společné zemědělské politiky, transatlantické vztahy, reforma institucí EU a další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva. A důležitým úkolem bude i volba předsedy Evropské komise, která připadá právě na období českého předsednictví,“ přiblížil během prezentace přípravu předsednictví náměstek ministra Jiří Šedivý.

V rámci půlročního předsednictví se také přímo v České republice uskuteční 9 – 13 neformálních zasedání Rady EU a dalších více než 100 jednání na tzv. nižší úrovni (např. expertní skupiny, úřednická jednání apod.). A právě to je příležitost pro regiony.

„Pardubický kraj má co nabídnout. Máme dvě lokality, kde by se podobná jednání včetně doprovodných programů mohla uskutečnit. Nabízí se samozřejmě krajská metropole s blízkým hřebčínem v Kladrubech či zámecký areál v Litomyšli, který už hostil např. setkání sedmi evropských prezidentů a zvládl to. Příležitosti hostit evropskou špičku chceme využít a přestože o pořádání podobných akcí bude velká bitka, chceme do ní jít s veškerými silami a elánem, “ řekl vicehejtman Roman Línek, se kterým souhlasil i náměstek hejtmana Ivo Toman. „Osobně se mi velmi líbí motto „Evropa bez bariér“. Jako radní pro dopravu toto heslo chápu nejen jako odstraňování imaginárních překážek typu svoboda pohybu, ale také jako možnost konečně Evropu propojit kvalitní dopravní sítí a umožnit Evropanům se k sobě snáze a rychleji dopravit. Tím spíše, že Česká republika je kosmopolitní zemí a transitním regionem, stejně jako samotný Pardubický kraj.“