Dokončeny jsou například trolejbusové trakce a nákup parciálních trolejbusů v Pardubicích. „V provozu je také terminál v Přelouči, jenž je prvním ze sedmi nových přestupních uzlů v území, modernizací prošlo během letních prázdnin prvních třicet základních a středních škol za téměř čtvrt miliardy korun, pracuje se na rekonstrukcích významných památek, projekty za stovky milionů běží i na univerzitních pracovištích,“ konstatoval manažer ITI Miroslav Janovský.

Řídicí výbor ITI nyní ale vrátil k dopracování dva úseky cyklostezek, konkrétně Náhrdelník Chrudimky a stezku podél Kunětické ulice u Univerzity Pardubice. „Věřím však, že ve stanoveném termínu se městu podaří získat pravomocná stavební povolení na oba tyto projekty a jejich realizace začne v příštím roce,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

V oblasti dopravy uspěl další z modulů Inteligentního dopravního systému v Pardubicích, který má zlepšit plynulost dopravy ve městě. „Vzniknout by měl ucelený systém, který v této fázi zahrnuje nové a koordinované řízení všech světelných křižovatek v Pardubicích a vybudování dopravní ústředny. Ty mají zajistit například ‚zelené vlny‘ nebo preferenci městské hromadné dopravy před osobními automobily,“ vysvětlil ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Zatím nejvýraznějším hotovým projektem podpořeným penězi z ITI je přednádraží v Přelouči. Na přilehlém pozemku vzniklo nové odstavné parkoviště typu P+R, v prostoru přednádraží pak čtyři autobusové zastávky, točna pro autobusy, čtyři parkovací místa typu K+R, nové komunikace pro pěší i automobily, přístřešek pro cestující, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, nový mobiliář a 25 stojanů s kapacitou 50 jízdních kol. Oprava vyšla na 17 milionů korun, dotace z Evropské unie činila zhruba 12 milionů korun. „Spolupráce s ITI byla na výborné úrovni a věřím, že bude pokračovat i v dalších letech,“ řekla starostka Přelouče Irena Burešová.

Podpora památek

Velké finanční obnosy putují i do kultury. Nově řídicí výbor schválil projekt na rekonstrukci pardubického zámku, kde má navíc vzniknout nová expozice věnovaná Pernštejnům. Projekt z evropských fondů získá 95 milionů korun.

Unie podpoří také výstavbu depozitáře pro Východočeské muzeum v Pardubicích, na který pošle 69 milionů korun. Moderní depozitář v Ohrazenicích by měl začít fungovat příští rok a uleví zámku.

Projekt Kunětická hora Dušana Jurkoviče má přislíbeno 61 milionů korun. Stavební práce se dotknou Jurkovičova paláce a 6. brány. Tato místa jsou veřejnosti nepřístupná už od 70. let minulého století. Restaurovat se budou historické interiéry, vznikne přednáškový sál i expozice věnovaná Jurkovičovi.

S osmi projekty na modernizaci a vybavení středních škol loni ve výzvě ITI uspěl Pardubický kraj. „Z celkové vyčleněné částky ve výši 90 milionů korun obdrží kraj na tyto projekty 75,6 milionu korun a kromě toho ještě pětiprocentní podíl investičních nákladů ze státního rozpočtu. Všechny projekty byly v průběhu letošního roku zahájeny a některé se již dokončují nebo byly dokončeny,“ řekla mluvčí kraje Zuzana Nováková.

Hotové jsou například práce na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti obchodu a služeb v Chrudimi, kde byly přestavbou půdních prostor vytvořeny dílny odborného výcviku oborů Kuchař, Cukrář a Gastronomie. „Vznikla tu zóna praktického vyučování, demonstrační zóna, zázemí pro vedoucí praktického vyučování a příruční sklad. Součástí projektu je i nová gastrotechnologie. Evropská dotace projektu je 5,5 milionu korun,“ popsala krajská radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová.

Peníze putovaly i do Gymnázia Mozartova v Pardubicích. „Tam modernizací a přestavbou stávajících učeben vznikají dvě odborné učebny pro výuku matematiky, informatiky a výpočetní techniky, deskriptivní geometrie a odborný kabinet matematiky. To vše se zajištěním bezbariérovosti nových učeben a pořízením nových výukových pomůcek, nábytku a vybavení,“ vysvětlil radní pro školství Bohumil Bernášek. Unie dotuje tento projekt částkou 6,5 milionu korun.

Další aglomerace

Podobně si vede i dalších šest aglomerací v České republice, které mají na své projekty připravených přibližně 40 miliard korun. Města by ráda využívala ITI i v dalším programovém období Evropské unie, tedy od roku 2021. „Potěšilo nás, že Evropská komise ve svých zveřejněných návrzích jasně řekla, že chce víc podporovat udržitelný rozvoj měst. A kromě možnosti rozvíjet město prostřednictvím ITI také určila jednotlivým státům minimální částku, kterou musí městům z evropských fondů vyhradit,“ popsal Charvát.

Evropské peníze by nově mohly putovat i do dalších šesti aglomerací. „Tento návrh drtivě podpořil i mimořádný sněm Svazu měst a obcí České republiky,“ uvedla pardubická zastupitelka Štěpánka Fraňková.