Ve Velké aule Karolina v Praze bylo jmenováno 64 nových profesorů českých vysokých škol. Slavnostní jmenovací dekrety obdržela také jedna profesorka a jeden profesor z Univerzity Pardubice. „Zuzana Bílková působí jako vedoucí Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice," informovala tisková mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová.

Druhým novým profesorem je Petr Mošner působící na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické, zároveň je také proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Profesory jmenuje podle vysokoškolského zákona prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy, který předkládá rektor příslušné vysoké školy ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jmenování se koná dvakrát do roka.