Na ostatní fakulty však mohou přihlášky do bakalářských programů posílat do konce března. Fakulta restaurování pak čeká na přihlášky až do 10. května a dopravní fakulta dokonce do 31. května. Zájemci o studium mohou získat informace na webu www.evolupce.cz. Tam lze projít virtuálně kampus a hlavní budovy fakult nebo se zaregistrovat a být informován o termínech, například přijímacího řízení.

Pokračování ze Fakulta zdravotnických studií uzavírá přihlášky jako první ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Aktuálně má fakulta 800 studentů a dalších více než 300 nováčků zanedlouho přibyde. Mezi oblíbené obory patří Zdravotnický záchranář nebo Všeobecná sestra. „Zájem uchazečů o tyto dva obory převyšuje až čtyřnásobně kapacitní možnosti výuky na naší fakultě. Naše studijní obory patří každoročně k těm nejvyhledávanějším na Univerzitě Pardubice,“ řekl děkan fakulty Josef Fusek. Fakulta připravuje i další odborníky – radiologické asistenty, zdravotně-sociální pracovníky nebo porodní asistentky.