Fakulta ekonomicko–správní pardubické univerzity nebude vlastnit žádné počítače! Bude si je formou tzv. operativního leasingu pronajímat od irské společnosti, která se specializuje na bankovní produkty a v Česku ani nemá svou pobočku! Tajemník fakulty Petr Urbanec v tom ale nevidí žádný problém.

Rukojmí firmy?

„Komunikujeme s českými pracovníky, tedy stejně jako kdyby šlo o tuzemskou společnost. Irská firma nám navíc nedodává počítače, pouze pomáhá zajišťovat finance,“ vysvětlil Petr Urbanec.

Že by se fakulta stala rukojmím společnosti a ocitla se bez výpočetní techniky i peněz, podle jeho slov nehrozí.

„Počítače sice bude vlastnit irská společnost, ale v případě nějakých problémů na ně budeme mít předkupní právo. Dodavatelem výpočetní techniky navíc bude společnost, kterou vybereme my. Irská firma ji pouze odsouhlasí a zaplatí za nás fakturu,“ konstatoval děkan Fakulty ekonomicko–správní Univerzity Pardubice Jan Čapek.

První v republice?

Co když se irská firma rozhodne neúměrně zvednout nájem? „Pak lze vypovědět smlouvu,“ řekl tajemník fakulty, která je zřejmě první vysokoškolskou institucí v České republice, jež se do podobného projektu pouští.

Fakulta ekonomicko-správní pardubické univerzity nebude vlastnit žádné počítače! Bude si je formou tzv. operativního leasingu pronajímat od irské společnosti, která se specializuje na bankovní produkty a v Česku ani nemá svou pobočku!

Jaké jsou výhody?

Proč se tak rozhodla? „Za prvé ušetříme a za druhé bude cyklus obměňování více než stovky počítačů mnohem rychlejší, než kdybychom si je pořizovali z vlastních zdrojů. Smlouva zaručuje, že stará výpočetní technika bude nahrazována novou každé tři roky. Hodnota pronajímaných počítačů bude osm milionů korun, náš roční pronájem je vyčíslen na 2,5 milionu korun ročně po dobu tří let,“ uvedl tajemník Fakulty ekonomicko–správní Univerzity Pardubice Petr Urbanec.

„My dostaneme nové počítače. Co s nimi firma udělá po skončení pronájmu, po tom nepátráme. Zatímco ostatní fakulty musí při nákupu nové techniky řešit problém, co se starými počítači, nás už se týkat nebude,“ konstatoval děkan fakulty Jan Čapek.

„Společnost je poté, co je přestaneme používat, může prodat dál,“ řekl tajemník fakulty.

Podle něj nemůže nastat ani situace, že by fakulta po skončení smlouvy musela na vlastní náklady vozit počítače do zahraničí libovolně podle přání pronajímatele. „Cestovní kancelář s výpočetní technikou to rozhodně nebude. Pokaždé bude dohodnuto místo pro převzetí v České republice,“ ujistil Petr Urbanec.

Tajná smlouva?

Přestože je kolem nové smlouvy fakulty řada otazníků, spekulací a fám a i na univerzitě je považována za přísně tajnou, naši žádost o nahlédnutí do ní tajemník fakulty odmítl. „To není možné. Jde o privátní záležitost obou smluvních stran,“ tvrdí pracovník veřejné vysoké školy financované i z peněz daňových poplatníků. „Hlavně druhé straně by se to nelíbilo,“ dodal Petr Urbanec.