Druhé kolo přijímacího řízení nevypsala jen Fakulta restaurování v Litomyšli. Studenty shání například Fakulta ekonomicko-správní, zájemci se mohou přihlásit do 31. července. Volná místa mají i na Fakultě elektrotechniky a informatiky. Do oborů Informační technologie a Řízení procesů je možné podat přihlášku až do 10. srpna.

Pouze uchazeči o studium na filozofické fakultě musí skládat přijímací zkoušku. Ostatní fakulty přijímají do bakalářských studií jen na základě výsledků středoškolského studia. Fakulta filozofická doplňuje počty studentů do sedmi jednooborových a čtyř dvouoborových bakalářských oborů. Přihlášku lze podat do 26. července. Zájemci o studium chemie mohou vybírat ještě z devíti bakalářských programů Fakulty chemicko - technologické, která na jejich přihlášky počká do 11. srpna. „V prvním kole přijímacího řízení do bakalářského studia přišlo více než pět tisíc přihlášek. Zájem o studium projevilo celkem 5378 lidí, což je o 400 více než loni. V rámci druhých kol loni přišlo ještě na 800 přihlášek,“ uvedla vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice Martina Macková.