Jediný kraj v celé České republice

„Pardubický kraj je jediný v celé republice, kde funguje program pro vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory,“ říká Jana Pernicová, radní Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči.

„Pátého ročníku Festivalu vědy a techniky se účastní více než 157 projektů z nejrůznějších vědeckých a technických oborů, téměř tři stovky autorů ze základních škol a nižších ročníků gymnázií a středních škol,“ sděluje Zuzana Nováková z Oddělení komunikace kanceláře hejtmana Pardubického kraje.

Zvyšuje zájem 
o další vzdělávání

„Projekt umožňuje mladým lidem setkat se s vědou a technikou v době, kdy se rozhodují o svém budoucím profesním směřování a podněcuje v nich zájem o další vzdělávání. V tom spatřuji jeho největší význam,“ dodává krajská radní Jana Pernicová.

Svou roli zde hraje i tým pedagogů, který každoročně pro práci na vědeckých a technických projektech získává nové žáky, pomáhá vyhledávat témata z praxe i odborné konzultanty a účastní se práce hodnotitelských komisí.

Potěšil zájem firem, ale také univerzit

„Velice si vážím přístupu těchto učitelů, stejně jako zájmu firem, které mládeži umožňují poznat výzkum ve špičkových oborech již v tomto věku. Vítám i zájem vědecké obce o přípravu žáků pro oblast vědy a techniky, a to nejen Univerzity Pardubice, ale také Univerzity Hradec Králové. Soutěž začíná přesahovat do jiných krajů, což  je rozhodně dobrá zpráva,“ podotýká krajská radní.

Krajské aktivity 
pro rozvoj talentů

Na setkání budou představeny další aktivity Pardubického kraje v oblasti rozvoje lidských zdrojů i zkušenosti firem a středních škol s vyhledáváním a dalším rozvojem talentů.

Lucia Hronková