Hydroponie, zvířata i luminiscence

Projekty byly velmi nápadité a byla zde široká škála témat, zahrnující biologii, chemii,technické vědy či dokonce zoologii.
Velmi oblíbeným tématem žáků základních škol byla zvířata či důkazy na potravinách. Mladší žáci se věnovali spíše biologickým tématům, středoškoláci prezentovali techniku. Studenti dostali prostor k prezentaci svých výtvorů, které byly posouzeny odbornou porotou.

Vítěze čeká cesta do zahraničí

Každý student si s sebou přinesl abstrakt, stručný výtah vědeckého článku, který obsahoval cíl projektu, a postup práce. Ten posléze daroval porotci.

Snaha podnítit mladé talenty

Celkově byl letošní ročník velmi úspěšný a zúčastnilo se mnoho mladých talentů. V kategorii junior se nejlepší řešitelé i se svými vedoucími prací zúčastní odborné stáže v Francii.
V kategorii středoškoláků se autor nejlepšího projektu zúčastní  mezinárodní soutěže I-SWEEEP v americkém městě Houston.

Cílem Festivalu vědy a techniky je podněcovat co nejvíce talentovaných žáků základních škol (ZŠ) a středoškoláků k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů.

„Hydroponie je pěstování budoucnosti, je dokonce i výnosnější než klasický způsob,“ říká Kateřina Stodolová (na snímku), studentka ZŠ Pardubice-Polabiny o svém projektu, během nějž vypěstovala rajčata bez půdy, jen v živném roztoku.

(hro)