Talentovaní žáci dnes soutěží na Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. V Kulturním domě Dukla bude více než sto čtyřicet projektů žáků základních a středních škol bojovat o postup do krajského kola soutěže.

„Účast na festivalu umožňuje talentovaným dětem upozornit své rodiče, učitele i okolí, že něco umějí a jsou schopni na sobě dále pracovat a dosáhnout výsledků, kterými vystupují z řady,“ uvedl Stanislav Medřický, předseda asociace AMAVET, která soutěž již třetím rokem ve spolupráci s Pardubickým krajem pořádá.

Projekty se tematicky týkají nejrůznějších oborů od elektrotechniky přes chemii ke společenským vědám.
„Cílem festivalu je naučit žáky základy vědeckého způsobu řešení problémů a prezentace jejich výsledků. Získané znalosti a zkušenosti mohou položit základ pro jejich budoucí profesní dráhu a volbu dalšího studia,“ upozornil Stanislav Medřický.

Autoři nejlepších projektů se mohou postupně dostat až do mezinárodních soutěží. Loňský rok studenti Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli uspěli se svým projektem v konkurenci více než 1500 středoškoláků v mezinárodní soutěži ve Spojených státech amerických. V oboru inženýrství získali první místo.

„Kdo projde soutěžními koly festivalu, získá cenné zkušenosti, které mu v budoucnu umožní lepší startovní pozici ve studiu i práci v konkurenci méně aktivních vrstevníků,“ dokončil Medřický.

Pavla Svítková