Řečeno vojenskou terminologií: Zástupci přeloučské firmy SVOS a činitelé ministerstva obrany zaujali pozice v zákopech a chystají další strategii. A zatímco ministerstvo obrany nechce dál situaci kolem bojového vozidla Perun, které neprošlo vojskovými zkouškami, komentovat, samotná přeloučská firma se již chystá na případnou soudní bitvu.

„Naší snahou je stále dostát smlouvě a vozidla Perun armádě dodat, ale v nastalé situaci jsme připraveni i na právní kroky,“ uvedl generální ředitel firmy SVOS Jaroslav Černý, který je stále přesvědčen, že vozidla, která měli do své flotily zařadit vojáci z 601. skupiny speciálních sil, splňuje všechny nastavené parametry a nemělo by nic bránit tomu, aby kontrakt za 95 milionů korun, zůstal nenaplněn.

Zájem ze zahraničí

I z tohoto důvodu odmítla firma přistoupit na jednostranné ukončení smlouvy ze strany ministerstva obrany, kdy se navíc cítí jeho posledními výroky poškozena. A to i vůči zahraničním klientům, kteří o Perun projevili enormní zájem. Ten je však mnohdy podmíněn referencemi ze strany Armády České republiky. „Jednáme i s jinými zájemci ze zahraničí. Někteří však případnou dodávku podmiňují tím, že vozidlo bude mít kladné reference od české armády. Jsou však i tací zájemci, kteří si vozidlo vyzkoušeli a chtějí ho i bez dané reference. Ale k dalšímu vyjednávání je vždy dobré, aby vozidla nakonec u naší armády uspěla,“ dodal Jaroslav Černý a odmítá slova ministerstva, že při vojskových zkouškách Perun neuspěl v 85 procentech parametrů.

„To se nezakládá na pravdě a dost nás toto prohlášení poškodilo. Pokud by vozidlo neuspělo v 85 procentech, nemohlo by ani jezdit. Ministerstvo tím rapidně zkreslilo stav vozidla. Na těchto zkreslených závěrech ministerstvo poslalo jednostranné vypovězení smlouvy. To my neuznáváme. Podle nás nebyly zkoušky provedené správně a nemohly dojít k takovému závěru,“ nechal se slyšet generální ředitel přeloučské firmy s tím, že je dál připraven dokončit vojskové zkoušky a případnému soudnímu sporu by se rád vyhnul a s ministerstvem obrany našel cestu dohody. „Pro obě strany by byla dohoda výhodnější. Naší snahou je tak v první řadě dokončit vojskové zkoušky a dodat armádě to, na čem jsme se domluvili. Bohužel i to už kvůli postoji ministerstva musíme řešit právní cestou,“ dodal Jaroslav Černý.