"Ve své provozovně v Hrobicích firma nakládala se závadnými látkami, přičemž neučinila opatření proti jejich úniku do povrchových a podzemních vod. U skladovacích nádrží neprovedla zkoušky těsnosti a pro svoji provozovnu neměla vypracovaný a schválený havarijní plán,“ přiblížila včera mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. Šlo zejména o skladování ovocného kvasu a kvasného rafinovaného lihu.

Závady inspektoři ČIŽP zjistili při kontrole provozovny v říjnu 2019. „Zjistili jsme, že firma skladovala v jednoplášťových nádržích na venkovní ploše 135 m3 ovocného kvasu a 60 m3 kvasného rafinovaného lihu uvnitř provozní budovy. U nádrží ale neprovedla zkoušky těsnosti, stejně tak ani u venkovní zemní jímky. Navíc neměla pro svoji provozovnu vypracovaný havarijní plán,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.u a kvasného rafinovaného lihu.