Areál Automatických mlýnů v Pardubicích se mění před očima. Lešení přibývá a zase mizí, kolem se točí jeřáby a pobíhají dělníci. Mlýny byly pro Pardubáky vždy ikonou, avšak veřejnosti byly dlouhé roky nepřístupné.

„Přestože se jednalo v podstatě o továrnu uprostřed města, byly mlýny mezi lidmi vždy oblíbené. Byla to poměrně hezká továrna, která byla neustále za plotem, což lidi prostě lákalo,“ popsal architekt Lukáš Smetana, který se rozhodl, že Automatické mlýny v Pardubicích lidem zpřístupní. Když je v roce 2016 koupil, zboural ploty a pustil lidi dovnitř.

Ukázalo se, že to byl krok správným směrem. Mlýny začaly ožívat a do lokality si denně nachází cestu mnoho lidí. Pořádají se tam různé kulturní akce, koncerty, adventní trhy, food festivaly, africké trhy, které vždy nalákají davy návštěvníků. Dveře se netrhnou ani v místní kavárně nebo pekárně.

Jak budou vypadat Automatické mlýny už za pár let?Jak budou vypadat Automatické mlýny už za pár let?Zdroj: Město Pardubice/Pardubický kraj

„Zjistili jsme tím, co mají lidé rádi, za čím do mlýnů rádi chodí. To nám dává návod k tomu, jakým způsobem by měl areál fungovat po přestavbě,“ vysvětlil Smetana, který se svou ženou přestavuje dvě třetiny území. Avšak kavárna a pekárna se budou muset stěhovat, prostory, v nichž sídlí, půjdou k zemi a udělají místo pro park. „Historicky v prostoru před mlýny nic nestálo, byly tu různé zahrady statků, které částečně obnovíme a vytvoříme park se stromy, lavičkami a vodními prvky,“ přiblížil majitel mlýnů. Oblíbené provozovny se přesunou do pravé části území, kde budou také různé kancelářské prostory nebo byty.

Další veřejný prostor vznikne hlouběji v areálu. Z tohoto náměstí lidé budou moci vstoupit do dvou významných budov, které podtrhnou, že mlýny se stávají novým kulturním centrem Pardubic. Hlavní budovu Automatických mlýnů totiž od Smetanů před lety koupil Pardubický kraj a již několik měsíců ji rekonstruuje, aby v ní mohl vytvořit krajskou galerii. V současné době se dokončují bourací a zednické práce, dělají se nové stropy, výtahové šachty a probíhá řada odborných tesařských a zámečnických prací. V uplynulých týdnech skončila renovace hlavní fasády budovy od řeky Chrudimky, kde už zmizelo lešení.

„Těžiště prací se nyní přesunulo na čelní fasádu, na které by měl být renovován a nově podsvícen původní nápis Automatické mlýny,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Winternitzovy mlýny
Winternitzovy mlýny prochází obnovou. Gočárovská architektura opět zazáří

Areál Automatických mlýnů se mění před očima. Lešení přibývá a zase mizí, kolem se točí jeřáby a pobíhají dělníci. V hlavní budově vzniká krajská galerie.Areál Automatických mlýnů se mění před očima. Lešení přibývá a zase mizí, kolem se točí jeřáby a pobíhají dělníci. V hlavní budově vzniká krajská galerie.Zdroj: Deník/Lada SoučkováV průběhu stavby narazili dělníci na několik komplikací, které drobně pozměňují projektovou dokumentaci. „Komplikace vznikla při návratu dvorního schodiště dovnitř hlavního objektu podle originálního Gočárova návrhu. Tím se sice umocnila krása spojovacího oblouku a zvýšila užitná hodnota vnitřního nádvoří, ale na stavbě teď s projektantem řeší, jak finálně upravit fasádu, kterou schodiště z dvorní strany logicky výrazně poničilo,“ konkretizoval Línek s tím, že práce zatím běží podle původního harmonogramu. Dělníci by měli budovu opustit v květnu roku 2022, poté se bude muset vybavit a připravit na otevření veřejnosti, k čemuž dojde na začátku roku 2023.

Jak budou vypadat Automatické mlýny už za pár let?Jak budou vypadat Automatické mlýny už za pár let?Zdroj: Město Pardubice/Pardubický krajStavební ruch ale panuje také v zadní části areálu, kde se angažuje město Pardubice. Vyrůstají tam základy pro městskou galerii a polytechnické dílny našlapané tím nejmodernějším vybavením. „Nebudou zde chybět laboratoře, dílny, prezenční a promítací sál či Sál dětí s tematickými programy. Město navíc navázalo spolupráci s odborníky z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a také s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové, která vytvořila 115 výukových programů, včetně 69 programů pro laboratoře a 44 programů pro dílny,“ řekl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký.

Polytechnické dílny by měly být hotové na jaře roku 2023. V tomto období by chtěli mít svou část hotovou také manželé Smetanovi. „Koupili jsme mlýny, protože jsme je chtěli zachránit. Řekli jsme si, že areál otevřeme veřejnosti a třeba do pěti let si určíme nějaké cíle, co s ním budeme dělat. Měl jsem představu, že začnu a moje děti areál zhruba za 50 let dodělají. Když do toho vstoupilo město a kraj, celé se to velmi zrychlilo,“ uzavřel Smetana.