Z pouhých 16 voličů, kteří sem přijeli od rána do 13. hodiny, pak 11 hlasovalo i v souběžném místním referendu o omítnutí Zelené brány.  

Volby začaly. Hlavně nevystupovat z auta. Jako první volí lidé, kteří jsou v karanténě. Provizorní volební místo je dnes otevřeno od osmi hodin ráno do páté hodiny odpolední. Vhodit obálku do urny ze svého auta lidé mohou pouze ve středu. Pardubáci z karantény můžou hlasovat i v referendu o Zelené bráně.

Kolem třinácté hodiny hlásil mluvčí Pardubického kraje, že zatím z auta odvolilo v kraji 24 lidí. Ve Svitavách a Ústí nad Orlicí přijelo k vojenskému stanu po pěti lidech, v Pardubicích třináct a v Chrudimi jen jeden člověk. Zájem není podle očekávání velký.

Armáda společně s policí zabezpečila technické zázemí a dohlíží na bezpečnost. Komise, která dohlíží na samotné hlasování byla zvolena krajem. V Pardubickém kraji armáda zřídila celkem čtyři stanoviště. Voliči tak mohli skrze okénko hlasovat v Pardubicích, Svitavách, Chrudim a Ústí nad Orlicí. Zájem o tento netradiční způsob volby se neočekává vysoký.

„Tyto volby jsou pro voliče atraktivní, na druhou stranu ta epidemická situace není tak dramatická, jako tomu bylo před rokem,“ řekl Cyril Štangl z pardubického krajského úřadu.

Květa Matušovská lídryně KSČM v Pardubickém kraji.
Konec pánským klubům v politice? V kraji vede kandidátku do sněmovny osm žen

Pro hlasování stačí ukázat průkaz totožnosti, potvrzení o karanténě nebo čestné prohlášení.

Na speciálním volebním stanovišti mohou hlasovat voliči s trvalým pobytem na území daného okresu nebo voliči hlasující na voličský průkaz. Obyvatelé, kteří chtějí volit se musejí prokázat lékařským potvrzením, rozhodnutím krajské hygienické stanice nebo čestným prohlášením, že jsou v karanténě nebo izolaci.

Volba probíhá obdobně jako při loňských volbách. Řidiči přijedou na dané místo a stáhnou okénko, prokáží se volební komisi, že jsou obyvatelé okresu a jsou v karanténě nebo izolaci. Následně dostanou hlasovací obálku a volební lístky, v případě, že mají zájem o místní referendum dostanou další hlasovací lístek a volební obálku.

Poté řidiči popojedou na další zastávku, kde v soukromí, za plentou vloží vybraný hlasovací lístek do obálky a tu následně vhodí do volební schránky.