Budova nádraží je jednou z nejvýznamnějších staveb poválečného funkcionalismu, vyprojektovaná architekty Karlem Řepou a Karlem Kalvodou. Sama budova stanice má dodnes zachovalý původní interiér a je památkově chráněna. V minulém roce už Správa železnic začala s rekonstrukcí za několik miliard korun. Cestující se po letech plánování dočkají propojení na sídliště Dukla přes lávku, nových výtahů, eskalátorů do haly a na nástupiště, i vzniku nového, v pořadí pátého, nástupiště..