„Mozaiku jsme nejprve překryli ochranným přelepem a následně za ní vybourali zeď. Jedině tak bylo možné dosáhnout bezpečného transportu. Poté jsme betonový panel, který mozaiku nese, ztenčili z důvodu snadnější manipulace a transportu,“ popisuje proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Jan Vojtěchovský z Ateliéru restaurování nástěnné malby, sgrafita a mozaiky.

Mozaika včetně vybouraného panelu o tloušťce šest centimetrů totiž původně vážila 150 kilogramů. Podklad restaurátoři nahradili jinými materiály, které mají dostatečnou pevnost, ale jsou mnohem lehčí. 

Otáčení 1. poloviny mostu přes železniční stanici Uhersko – v noci ze soboty na neděli 16. - 17.4. 2022
VIDEO: Nad železničním koridorem otáčeli polovinu dálničního mostu. Podívejte se

„Při transportu a ztenčování lože se uvolnily některé z mozaikových kostek. Museli jsme je opět uchytit a upravit částečně spáry. Retuší prošlo i část kostek nově doplněného skleněného materiálu,“ dodal Vojtěchovský, který skupinu restaurátorů složenou ze studentů i pedagogů vedl.

Restaurátoři z Pardubic zachránili unikátní mozaiku ze socialistického realismuRestaurátoři z Pardubic zachránili unikátní mozaiku ze socialistického realismuZdroj: Univerzita Pardubice

Mozaika hlásící se k období socialistického realismu je památkáři ceněná. Na své původní místo v moderně zrekonstruované budově Technické univerzity v Liberci se ale nevrátí. 

„Restaurovaná mozaika je jedním z mála existujících dokladů inovativní technologie prefabrikované mozaiky 50. let, která byla vyvinuta v národním podniku Železnobrodské sklo. Proto budeme usilovat o její umístění v instituci, kde by si ji mohla prohlédnout veřejnost,“ dodal restaurátor.

Ilustrační foto
Senioři, dávejte si pozor na vnuky a vnučky. Vydávají se za ně podvodníci

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se záchranou kamene a vzácných mozaik zabývá dlouhodobě. Například před dvěma lety její odborníci obnovili kamennou mozaiku malíře Martina Sladkého na památníku v Praze, kterou poničili vandalové.

Aktuálně připravila pro zájemce také seminář a workshop s názvem Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene. Během dvou dnů budou její experti hovořit o technikách, používaných technologiích a materiálech, a také o nastavení restaurátorských postupů a přístupů. Workshop plánují akademici v termínu 28. - 29. dubna 2022 přímo na Fakultě restaurování v Litomyšli.