Jako první byli na hlavním nádvoří předvedeni plemenní hřebci. Dále komise hodnotila mladé hřebce a klisny ročníku 2017 a klisny s hříbaty. Klisny bez hříbat byly prohlédnuté ve stáji. Jako další byla tříděna stáj Josefov, dopolední program byl zakončen na stáji Borek předvedením pěti hřebců. Následně proběhlo také třídění v odchovně Františkov, kde byli předvedeni mladí koně ročníku 2018, 2019 a 2020.

Starokladrubští hřebci se navíc minulý týden blýskli ve výkonnostních zkouškách, v nichž hřebci prokazovali, zde jsou vhodnými kandidáty pro zařazení do plemenitby. Výkonnostní zkoušky byly zahájeny v úterý na hlavním nádvoří hodnocením typu a exteriéru koní, následovala zkouška přiježděnosti pod sedlem, ovladatelnosti spřežení a zkouška spolehlivosti tahu v samotě. Ve středu absolvovali hřebci zkoušku maraton.

Kladruby nad Labem jsou známé především díky hřebčínu, na starokladrubské bělouše se jezdí dívat tisíce turistů ročně.
Kladruby máme dvanáctkrát. Hřebčín lidé hledají v rehabilitačním ústavu a opačně

Zkoušek se účastnilo 16 hřebců, pět běloušů a deset vraníků bylo z národního hřebčína. Jeden hřebec pocházel z privátního chovu Davida Haitla.

Pro zařazení do plemenitby splnili podmínky hřebci Rudolfo Raggiera V-54, Rudolfo Amazona V-56, Sacramoso Corelia VIII-17, Sacramoso Sagrada XI-43, Sacramoso Selandia X-44, Sacramoso Barbería X-46, Sacramoso Montera X-54, Solo Entrega XXVI-20, Siglavi P. Escala XI-15, Siglavi P. Federica XI-24 a Generale Malvína II-30. Vítězem výkonnostních zkoušek se stal hřebec Sacramoso Selandia X-44.