Most byl špuntem nejen pro vlaky jezdící mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, ale také pro ty, které míří z Pardubic na Chrudim a opačně. Most bude proto vyměněn za nový. To bude ale pro dělníky oříškem, jelikož současný most nejdříve posunou stranou, blíže k tomu silničnímu, kde bude sloužit jako provizorní přemostění Labe. Vedle vybudují most nový.

"Připravuje se přesun nedalekého železničního mostu přes Labe do provizorní polohy blížící se silnici," uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. A kolem mostu je už opravdu pěkně živo. Pro jednokolejný most již nyní dělníci připravují pilíře na novém místě. Jedná se o složitou práci, jelikož opěry budují z Labe. Provizorium tvořené ze starého posunutého mostu by se mělo zprůjezdnit do konce roku, sloužit pak musí až do roku 2023, kdy bude zprovozněn most nový. "Přesunutí stávajícího jednokolejného mostu přes Labe do provizorní polohy je naplánováno na letošní rok. Na jeho místě následně vybudujeme nový dvoukolejný,“ popsal harmonogram Jan Mitlöhner, projektový manažer firmy Skanska, která tento úsek buduje. Jakmile se současný most posune, zbourají dělníci stávající pilíře, aby na jejich místě mohli vybudovat nové. Dvoukolejný obloukový most poté budou stavět na břehu a v roce 2023 ho vysunou nad řeku.