„Na začátku července začala demolice budovy číslo 15, která sloužila jako jídelna pro zaměstnance, občerstvení, recepce a zázemí pro pokladnu a podatelnu,“ uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová. Další na řadě byl právě komín, který byl postaven na přelomu 20. a 30. let, když nemocnice procházela zásadním rozvojem.

Komín v minulosti dosahoval téměř dvojnásobné výšky, tedy 38 metrů, ale kvůli špatnému technickému stavu byla jeho vrchní část ubourána. Původně patřil k budově spalovny a kotelny, která byla zbourána už v 90. letech, a byl součástí technického řešení rozvodů tepla a teplé vody. Celý systém byl promyšlený do nejmenšího detailu. Žádné teplo nesmělo přijít nazmar, a tak vznikl okolo komínu ještě železobetonový vodojem. Přivedená voda se spalinami stoupajícími komínem ohřívala v mezikruží, a zbytkové teplo ze spalovny tak našlo v nemocničním areálu další uplatnění. V prstenci ohřátá voda se využívala jako teplá užitková. Když komín přestal plnit svou základní funkci, našel uplatnění jako místo pro umístění telekomunikačního zařízení, které na komínu fungovalo do roku 2017.

Schéma dopravy v Pardubické nemocnici
V areálu nemocnice ubývají parkovací místa. Staví se nový urgentní příjem

Zděný komín s přibližnou výškou 38 metrů nesl železobetonovou kruhovou nádrž bez ochozu o obsahu 30 metrů krychlových. Konstrukční řešení komína s vodojemem, které se výrazně promítlo i do jeho celkového vzhledu, je možno považovat za netradiční. Pata komína je obezděna kruhovým podstavcem o průměru 6 metrů a výšce 270 centimetrů. Z něj stoupá středem dřík s konicitou 2,6 procent a tři po obvodu pravidelně umístěné čtvercové duté pilíře o hraně 63 cm vyzděné ze speciálních tvarovek, které slouží jako šachtice. V každé šachtici je uloženo jedno potrubí vedoucí do nádrže. Podobné řešení bychom našli pouze u dnes již neexistujícího komína s vodojemem v areálu českobudějovické nemocnice. (Zdroj: tovarnikominy.cz)

„Fotogenický komín, který v mezičase porostla hustá vegetace, tedy již řadu let sloužil spíše jako orientační bod, jehož podoba se měnila v závislosti na panujícím ročním období,“ popsala Semrádová. Lidé jeho okolí využívali jako místo k setkávání. „Škoda, že jde k zemi. Vždy byl neodmyslitelnou součástí nemocnice,“ povzdychla si žena, která chvíli pozorovala, jak stavební bagr pomalu trhá komín na cucky.

Místo za hlavní bránou, kde dominanta stála, obsadili dělníci, kteří na něm do roku 2023 postaví centrální urgentní příjem. Osmipodlažní pavilon za jeden a půl miliardy korun v sobě bude skrývat například lůžka ARO a JIP, ortopedii, traumatologii, operační sály, ambulanci a také obory, jako jsou chirurgie, dětská nebo cévní chirurgie či neurochirurgie. Na střeše budovy pak bude heliport. „Dojde jednoznačně ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče ošetřením na jednom centrálním místě bez nutnosti putovat poměrně rozlehlým nemocničním areálem,“ upozornila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Vizualizace centrálního příjmu
Smlouva podepsána. Nový centrální příjem Pardubické nemocnice bude v roce 2023